Camerele de supraveghere nu rezolvă problema violenței în spațiul școlar

Federația Sindicatelor Libere din Învățământ și Federația Sindicatelor din Educație „Spiru Hartet” nu susțin inițiativa Ministerului Educației privind introducerea sistemului de supraveghere audio-video în sălile de clasă fără acordul cadrelor didactice și Continuare »

Oferta de odihnă și tratament pentru anul 2024

După o perioadă plină de provocări și realizări, ca în fiecare an, vă oferim posibilitatea de a vă planifica concediul de odihnă. Tocmai de aceea, am pregătit o selecție de oferte concepute Continuare »

Școlile din România au nevoie urgentă de o strategie de combatere a violenței de orice gen

Sistemul de educație din România își arată din nou vulnerabilitatea în fața cazurilor de violență și abuz, fie că vorbim despre situația de la Școala “Nicolae Titulescu” din Capitală sau de cazul Continuare »

FSLI condamnă consumul de droguri

Consumul de droguri trebuie stopat, iar cei implicaţi în traficul de substanţe, indiferent cine sunt, trebuie să răspundă în faţa legii! Federaţia Sindicatelor Libere din Învăţământ condamnă acţiunea persoanelor care au avut Continuare »

Contractul Colectiv de Muncă a fost înregistrat la MInisterul Muncii

  În data de 5 iulie 2023, la Ministerul Muncii și Solidarității Sociale a fost înregistrat Contractul Colectiv de Muncă Unic la Nivel de Sector de Negociere Colectivă Învățământ Preuniversitar. Descarcă CCMUNSNCIP Continuare »

SUNT ÎN GREVĂ! Pentru că îmi pasă de educație!

SUNT ÎN GREVĂ! Pentru că îmi pasă de educație! Pentru că mi-am respectat elevii și pe părinții acestora! Pentru că m-am săturat de CONTINUA REFORMĂ, fără noimă, fără obiective, fără ținte strategice, Continuare »

Cuvântul Sindicatului – Anul VIII, Nr. 1 (13), mai 2023

Alianța Sindicatelor din Învățământ Suceava își reiterează publicația ”Cuvântul Sindicatului” în contextul noilor provocări din domeniul educației. Cuvantul Sindicatului – Anul VIII, Nr. 1 (13), mai 2023 Continuare »

A fost emis Ordinul privind acordarea voucherelor de vacanță pentru anii 2023-2026

A fost emis Ordinul privind aprobarea Regulamentului de acordare a voucherelor de vacanță pentru unitățile/instituțiile de învățământ se stat  în Minsterul Educației și în alte instituții publice din subordinea/coordonarea acestuia, pentru anii Continuare »

FSLI depune din nou în Parlament proiectul de lege privind protecția cadrelor didactice

FSLI depune din nou în Parlament proiectul de lege privind protecția cadrelor didactice! Parlamentarii care refuză adoptarea acestei legi devin complicii agresorilor din şcoli! Federaţia Sindicatelor Libere din Învăţământ va depune din Continuare »

 

ASI Suceava a făcut primul pas în negocierea CCM la nivel de județ

În data de 28 februarie 2017, a fost publicat în Monitorul oficial Contractul colectiv de muncă unic la nivel de sector de activitate în învățământul preuniversitar (C.C.M.U.N.S.A.I.P) care dă posibilitatea negocierii contractelor colective de muncă unice la nivelul inspectoratelor şcolare.

Prin adresa nr. 27 din 1 martie 2017, Alianța Sindicatelor din Învățământ Suceava a solicitat convocarea Comisiei paritare de la nivelul Inspectoratului Școlar Județean Suceava, pentru stabilirea numărului membrilor care vor face parte din echipa de negociere. Menţionăm faptul că, în baza dispoziţiilor art. 1381 alin. (2) din Legea dialogului social nr. 62/2011, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, prin art. 107 alin. (1) şi (2) din C.C.M.U.N.S.A.I.P. s-a prevăzut:

„(1) Negocierea contractelor colective de muncă la nivelul inspectoratelor şcolare se realizează între conducătorul inspectoratului şcolar şi organizaţiile sindicale afiliate federaţiilor sindicale semnatare ale prezentului contract.

(2) Organizaţiile sindicale afiliate federaţiilor semnatare ale prezentului contract sunt împuternicite în scris să negocieze contractele colective de muncă la nivelul inspectoratelor şcolare. Prin împuternicirile scrise, federaţiile sindicale reprezentative la nivel de sector de activitate desemnează expres echipa de negociere şi persoana mandatată să semneze contractul colectiv de muncă la nivel de inspectorat şcolar. Contractul colectiv de muncă la nivel de inspectorat se semnează de către inspectorul şcolar general (ca reprezentant legal al inspectoratului) şi de către persoanele mandatate de federaţiile sindicale semnatare ale prezentului contract….”

Ca prim pas, am solicitat convocarea Comisiei paritare pentru că ASI Suceava își dorește, încă de acum 4 ani, semnarea unui Contract colectiv de muncă la nivel de județ. În acest sens, noul contract creează tot cadrul legal și, de aceea, sunt necesare discuţii cu conducerea ISJ Suceava, în vederea stabilirii numărului de persoane care vor participa la aceste negocieri colective.

Ulterior acestor discuţii, ASI Suceava va transmite Federației Sindicatelor Libere din Învățământ (federație semnatară a C.C.M.U.N.S.A.I.P) numele şi prenumele persoanelor care fac parte din echipa de negociere, inclusiv membrii supleanți, precum şi persoana mandatată să semneze contractul colectiv de muncă. FSLI va transmite împuternicirile scrise, în conformitate cu prevederile art. 107 alin. (2) din C.C.M.U.N.S.A.I.P.