Întâlnire a reprezentanților federațiilor sindicale reprezentative din învățământ cu Prim-Ministrul

Astăzi, 17.02.2021, a avut loc la sediul Guvernului României, o întâlnire a reprezentanților federațiilor sindicale reprezentative din învățământ cu Prim-Ministrul Guvernului României, domnul Florin Cîțu, Ministrul educației, domnul Sorin Cîmpeanu, Secretarul de Continuare »

Structura anului școlar 2021-2022

Anul școlar 2021-2022 se structurează pe două semestre după cum urmează: Semestrul I are 14 săptămâni de cursuri dispuse în perioada 13 septembrie 2021 – 22 decembrie 2021. În perioada 25 – 31 octombrie Continuare »

Avem un  Guvern opac, care ignoră dialogul social și care ia măsuri de austeritate ilogice!

În anul 2021 se repetă scenariul din anii 2009-2010? Avem un  Guvern opac, care ignoră dialogul social și care ia măsuri de austeritate ilogice! Federația Sindicatelor Libere din Învățământ, care apără interesele Continuare »

Cifrele analizei ministrului de Interne arată dezastrul din educație

Trebuie să aibă loc tragedii, ca în sănătate, pentru ca Guvernul să investească în învățământ? 4.000 de clădiri, dintr-un total de peste 25.000 în care funcţionează unităţi școlare, fără autorizație de la Continuare »

Atenție mare la redeschiderea școlilor! Nu ne permitem nicio greșeală; costul plătit ar putea fi sănătatea copiilor și a colegilor noștri!

Redeschiderea unităților de învățământ începând cu data de 8 februarie 2021 va însemna revenirea la normalitate în cadrul sistemului de educație, dar totul trebuie gândit și făcut cu mare responsabilitate. Nu trebuie Continuare »

Corectarea Legii salarizării și a inechităților din sistemul public de pensii, principalele teme discutate de ministrul Muncii cu reprezentanții sindicatelor din educație

sursa: mmuncii.ro Ministrul Muncii și Protecției Sociale, Raluca Turcan, a avut miercuri o întâlnire cu reprezentanții principalelor structuri sindicale din educație. O primă temă discutată cu partenerii sociali a vizat proiectul de Continuare »

FSLI salută decizia Ministerului Educației prin care este redus numărul de elevi la clasa a IX-a

Este una dintre măsurile pentru care federația noastră a militat ani la rândul și ne bucurăm că insistența noastră a dat roade, iar ministrul Sorin Cîmpeanu a dat dovada de receptivitate, conștient Continuare »

Consilierii școlari forțați să accepte un număr de elevi peste limita prevăzută de lege

Federația Sindicatelor Libere din Învățământ, federație la care ASI Suceava este afiliată, s-a adresat, în regim de urgență, Ministerului Educației pentru a clarifica numărul de elevi/preșcolari în raport de care se face Continuare »

Întâlnire de lucru cu ministrul educației. Probleme abordate

Astăzi, 7 ianuarie 2021, a avut loc la sediul Ministerului Educației (ME) o întâlnire a președinților celor trei federații reprezentative din învățământ: FSLI, FSE Spiru Haret și FNS Alma Mater, cu ministrul Continuare »

Austeritatea anunțată de Guvernul Cîțu îndeamnă la declanșarea acțiunilor de protest în educație

Federația Sindicatelor Libere din Învățământ, care apără interesele a peste 165.000 de salariați din învățământ, protestează față de politica de austeritate pe care noul Guvern al României se pregătește să o pună Continuare »

 

Precizări referitoare la proiectul de Lege privind protecția caadrelor didactice

Referitor la dispozițiile art. 4 din proiectul Legii privind unele măsuri de protecție a personalului didactic, de conducere, de îndrumare și control din învățământul preuniversitar în îndeplinirea atribuțiilor specifice funcției, potrivit căruia:

În cursul procedurii legale aplicabile, faptele sesizate, în scris, de personalul didactic, de conducere, de îndrumare şi control, în exercitarea atribuţiilor specifice funcţiei, se bucură de prezumție relativă de veridicitate, până la proba contrară.”, se impun următoarele precizări:

Această prezumție, relativă, poate fi răsturnată prin proba contrară, fapt expres menționat în cuprinsul articolului 4 al proiectului de lege, tocmai pentru a nu se pune problema institutirii unei prezumții absolute, dar nici problema încălcării prezumției de nevinovăție. Cu alte cuvinte, starea de fapt consemnată în scris, de personalul la care se referă art. 4 din proiectul de lege se prezumă, până la proba contrară, a corespunde adevărului obiectiv. Practic, leguitorul doreste să instituie o prezumție relativă de veridicitate, în ceea ce priveste faptele sesizate de către personalul didactic căruia îi sunt aplicabile prevederile acestei legi.

Se impune mentionat că, în doctrină și practică, a fost statuat constant că prezumția relativă de veridicitate își găsește deplină aplicabilitate pe tărâmul ilicitului contravențional, fiind o trăsătură esențială a proceselor-verbale de constatare a contravenției.

Nu trebuie uitat nici faptul că prezumției de veridicitate i se opune prezumția de nevinovăție a celui care a săvârșit faptele sesizate de personalul didactic. Prezumția de nevinovăție constituie garanția procesuală principală a dreptului la apărare, consacrată inițial la nivel internațional în art. 9 din Declarația universală a drepturilor omului și cetățeanului din 1789 și ulterior în art. 6 par. 2 din Convenția Europeană a Drepturilor Omului și care reglementează, în esență, dreptul unei persoane de a fi considerată nevinovată până la stabilirea în mod legal a vinovăției sale. Ori, de principiu, respectarea acesteia presupune întrunirea a 3 condiții cumulative, respectiv (i) autoritățile să nu pornească de la prejudecata vinovăției beneficiarului acestei prezumții, (ii) sarcina probei să incumbe celui ce acuză, recte organelor statului, astfel că revine întotdeauna autorităților obligația de a stabili vinovăția, cel acuzat neavând îndatorirea de a furniza probe pentru a-și demonstra propria nevinovăție, precum și că (iii) orice dubiu sau îndoială rezonabilă profită subiectului pasiv al procedurii de tragere la răspundere.

Mai mult, Curtea Constituțională a României, în soluționarea nenumăratelor excepții de neconstituționalitate cu care afost învestită (avem în vedere, cu titlul de exemplu, Decizia nr. 1096/2009 )a statuat că „procesul-verbal de constatare și sancționare a contravenției se bucură de prezumția de legalitate, însă, atunci când este formulată o plângere împotriva acesteia, este contestată chiar prezumția de care se bucură. În acest caz, instanța de judecată competentă va administra probele prevăzute de lege, necesare în vederea verificării legalității și temeiniciei procesului-verbal. Cel care a formulat plângerea nu trebuie să își demonstreze propria nevinovăție, revenind instanței de judecată obligația de a administra tot probatoriul necesar […] instanțele de judecată nu pot face aplicarea strictă a regulii onus probandi incumbit actori, ci, din contră, chiar ele trebuie să manifeste un rol activ pentru aflarea adevărului din moment ce contravenția intră sub incidența art. 6 din Convenția pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale. Prin urmare, nu se poate susține răsturnarea sarcinii probei”.

Ori, este evident faptul că, însăși Curtea Constituțională a statuat, fără echivoc, în practica sa, pronunțată în legătură cu legislația aplicabilă în materie contravențională că o prezumție relativă de veridicitate nu se poate situa deasupra prezumției de nevinovăție în plan procesual în lipsa unui minim registru probatoriu pe care să se bazeze, neputând avea de plano valoare probantă absolută.

Consilieri juridici,

Glință Liliana
Adam Andreea