Controalele din școli realizate de ministrul Educației trebuie să respecte legea, dincolo de intenția bună a acestor verificări!

Zilele trecute ministrul educației, doamna Monica Anisie, a vizitat inopinat, alături de jurnaliști, două unități de învățământ din județul Ialomița, pentru a vedea cu ce greutăți se confruntă învățământul românesc. Controalele au Continuare »

Incertitudini și promisiuni în cadrul Comisiei de dialog social de pe lângă MEC

În data de 15 ianuarie 2020, a avut loc ședința Comisiei de Dialog social de la nivelul MEC, în cadrul căreia s-au discutat următoarele proiecte de acte normative care vizează învățământul preuniversitar: Continuare »

Peste 100 de cadre didactice nu au fost plătite pentru munca prestată în sistem de plata cu ora

Sursa: obiectivdesuceava.ro Alianța Sindicatelor din Învățământ Suceava estimează că peste 100 de profesori încadrați la plata cu ora nu și-au primit drepturile bănești aferente muncii prestate în luna decembrie. Datele primite până Continuare »

Din nou probleme la plata salariilor profesorilor din județ

sursa: obiectivdesuceava.ro Azi este zi de salariu pentru toți cei peste 10.600 de angajați din învățământul preuniversitar sucevean, iar cei încadrați la plata cu ora au avut neplăcuta surpriză să constate, încă Continuare »

 

Incertitudini și promisiuni în cadrul Comisiei de dialog social de pe lângă MEC

În data de 15 ianuarie 2020, a avut loc ședința Comisiei de Dialog social de la nivelul MEC, în cadrul căreia s-au discutat următoarele proiecte de acte normative care vizează învățământul preuniversitar:

 1. Proiect de Ordin pentru aprobarea Centralizatorului  privind  disciplinele din domeniile şi specializările absolvenţilor învăţământului liceal pedagogic, postliceal şi superior, probele de concurs valabile pentru încadrarea personalului didactic din învăţământul preuniversitar, precum şi disciplinele pentru examenul naţional de definitivare în învăţământ 2020;
 2. Proiect de Ordin privind structura anului şcolar 2020-2021;
 3. Proiectul de Ordin al ministrului educației și cercetării privind organizarea simulării Evaluării Naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a și a simulării probelor scrise ale examenului de bacalaureat național, în anul școlar 2019 – 2020 și pentru aprobarea calendarului acestora;
 4. Proiect de HG pentru stabilirea costului standard per elev/preșcolar pentru anul 2020;
 5. Diverse
 1. Referitor la Centralizator precizăm că săptămâna trecută a avut loc la MEC o întâlnire a unei comisii tehnice în cadrul căreia ni s-a prezentat că toate propunerile primite din teritoriu anul trecut au fost cuprinse în acest Centralizator, intenția MEC fiind aceea de a-l tipări în forma completă în MO;
 2. În ceea ce privește structura anului școlar 2020-2021 nu s-a luat decizia finală, având în vedere că acest proiect de act normativ este încă în dezbatere publică până în data de 17 ianuarie. Noutatea față de structura anului școlar 2019-2020 este că semestrul I nu se mai încheie înainte de sărbători, ci la 31 ianuarie. Nu se știe exact dacă o să înceapă cursurile în data de 14 septembrie sau 7 septembrie. Așa cum se știe, inițial elevii au solicitat ca aceste cursuri să înceapă la 1 septembrie, iar astăzi, la fel ca și părinții, au solicitat să înceapă la data de 7 septembrie. În condițiile în care anul școlar trebuie să aibă, pentru majoritatea elevilor, 34 de săptămâni și pentru a se evita prelungirea cursurilor până în data de 18 iunie (acestea să se încheie în 11 iunie 2021), astfel încât să nu fie afectați foarte mult elevii și cadrele didactice din învățământul profesional și tehnologic care au 37 de săptămâni de cursuri și pentru a nu programa examenele naționale într-o perioadă în care există riscul să fie temperaturi ridicate, iar majoritatea școlilor nu beneficiază de instalații de aer condiționat, aceste cursuri ori trebuie să înceapă la data de 7 septembrie, ori să se scurteze cu o săptămână vacanța de iarnă, ceea ce iarăși nu este o soluție care să fie agreată. FSLI a atras atenția că nici propunerea ca să se ia vacanță în data de 24 decembrie 2020 nu este în regulă, mai benefic fiind să se ia în data de 19 decembrie, până în data de 10 ianuarie. Elevii au solicitat să se revină la structura anului școlar pe trimestre, dar pentru aceasta trebuie schimbată legea. Rămâne de văzut ce variantă va alege MEC, după finalizarea consultării publice;
 3. FSLI a atras atenția asupra faptului că aceste simulări sunt ineficiente, având în vedere că majoritatea elevilor le tratează cu indiferență, iar cadrele didactice trebuie să muncească inutil. Am propus să se renunțe, pentru un an la aceste simulări, pentru a se vedea dacă rezultatele la examenele naționale sunt mai slabe, dacă elevii nu dau aceste simulări. Noutatea este că aceste simulări nu se mai dau la clasele a VII-a și a XI-a;
 4. Referitor la acest proiect de act normativ, poziția FSLI a fost aceeași ca și cea din ședința CNFIP din data de 14 ianuarie 2020: valorile de referință ale costurilor standard sunt incorect stabilite, iar indicii de corecție sunt insuficienți, iar cei care sunt nu sunt corect stabiliți. Așa se face că un număr foarte mare de unități de învățământ nu se încadrează în costul standard. Realitatea ne arată că acest cost standard se stabilește după ce se aprobă bugetul, în loc ca bugetul să se construiască pe baza cuantumurilor costurilor standard corect stabilite. Pentru anul 2020 se propune un cost standard de 6111 lei pentru cheltuielile de personal (creștere de 13,5% față de anul 2019) și de 387 de lei pentru cel referitor la cheltuielile materiale (creștere de 4,5 % față de anul 2019). Conducerea MEC susține că bugetul primit de MEC permite acordarea majorărilor salariale de la data de 1 ianuarie, respectiv de la 1 septembrie 2020. Am reproșat conducerii MEC faptul că nu a făcut demersuri pentru modificarea legii, astfel încât să poată frecventa învățământul preșcolar și copiii care au între 2 și 3 ani și să primească și finanțare. Răspunsul a fost că în momentul reglementării, această măsură se poate aplica pentru că există există și fonduri, impactul financiar fiind nesemnificativ;
 1. La diverse, reprezentanții noștri au adus în discuție următoarele probleme:
 • La fundamentarea proiectului planului de şcolarizare pentru unităţile de învăţământ preuniversitar de stat  pentru anul școlar 2020-2021, constituirea formaţiunilor de studiu de început în învăţământul liceal, profesional, inclusiv dual şi postliceal să se facă din  25 de elevi, ca primă măsură de diminuare a impactului negativ pe care îl are aplicarea art.66 din LEN, modificat prin Legea Nr.221/2019. De asemenea, am solicitat ca la constituirea formaţiunilor de studiu de început în învăţământul liceal, profesional, inclusiv dual şi postliceal să se țină cont și de rezultatele celei de a doua sesiuni a examenului de bacalaureat, nu numai de cele de la prima sesiune, pentru aceasta fiind necesar un OMEC;
 • Am solicitat ca liderii de sindicat să fie invitați la videoconferințele MEC, asta pentru a se demonstra că ministerul dă dovadă de transparență în ceea intenționează să facă.