A fost semnat ordinul privind acordarea voucherelor de vacanță pentru anul 2020

Astăzi a avut loc ședința Comisiei de Dialog Social de la MEC, în cadrul căreia a fost avizat Proiectul de OMEC privind acordarea voucherelor de vacanță pentru anul 2020. Tot astăzi, Ordinul Continuare »

Atitudinea iresponsabilă a MEC produce consecințe

Alianța Sindicatelor din Învățământ Suceava a atras atenția, în nenumărate rânduri, asupra riscului mare de răspândire a virusului COVID-19 în școli, dacă acestea vor fi deschise în perioada 2-12 iunie 2020. Această Continuare »

Criza COVID-19: Concluzii seminarului organizat de ETUCE

În data de 25 mai 2020, ETUCE (European Trade Union Committee for Education) – Comitetul European Sindical pentru Educație, instituție la care la care FSLI este afiliată, a organizat un seminar în cadrul Continuare »

Lipsa de respect la adresa salariaților din învățământ capătă noi valențe

Într-un total dispreț față de instituția dialogului social, fără o minimă consultare publica privind intențiile legate de modalitățile și modurile de finalizare a parcursului școlar de către elevii din clasele terminale,  doua Continuare »

FSLI solicită MEC revocarea măsurii privind reducerea posturilor din CJRAE

Federația Sindicatelor Libere din Învățământ solicită Ministerului Educației și Cercetării, Monica Anisie, revocarea măsurii privind reducerea numărului de posturi finanțate din bugetul de stat pentru unitățile de învățământ special și centrele județene/al Continuare »

 

FSLI nu doreşte implicarea cadrelor didactice în procesul de recenzare a copiilor pentru clasa pregătitoare

În conformitate cu art. 3 alin. (2) din Metodologia privind cuprinderea copiilor în clasa pregătitoare şi în clasa I pentru anul şcolar 2012-2013 – Anexa nr. 1 la O.M.E.C.T.S. nr.3064/2012 (publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 62 din 25/01/2012) „În vederea cuprinderii în clasa pregătitoare şi în clasa I a tuturor copiilor care au vârsta corespunzătoare, inspectoratele şcolare judeţene (ISJ) şi Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti (ISMB), în colaborare cu autorităţile administraţiei publice locale, realizează recenzarea acestora pentru fiecare dintre circumscripţiile şcolare”

Conform art. 44 alin. (3) lit. d) din aceeaşi Metodologie, comisia judeţeană/ a municipiului Bucureşti organizează şi coordonează desfăşurarea recensământului copiilor care au împlinit vârsta pentru debutul şcolar. În colaborare cu reprezentanţii autorităţilor administraţiei publice locale, iar potrivit art. 45 alin. (2) lit.a) din metodologie, comisiile de înscriere din unităţile de învăţământ realizează recensământul copiilor din circumscripţia şcolară şi asigură informarea părinţilor referitor la prevederile legale, la procedurile şi calendarul de înscriere a copiilor în clasa pregătitoare sau în clasa I.

Deşi această metodologie a fost aplicabilă pentru anul şcolar 2012-2013, în practică, inspectoratele şcolare au solicitat conducerilor unităţilor de învăţământ să dispună efectuarea recensământului copiilor de către cadrele didactice. In acest fel, au avut loc incidente regretabile, la nivelul municipiului Bucureşti, unde cadrele didactice – fără a beneficia de sprijinul organelor de poliţie – au efectuat recensământul copiilor.

Domnule ministru,

Având în vedere faptul că Metodologia privind cuprinderea elevilor în clasa pregătitoare şi clasa I, pentru anul şcolar 2013-2014 nu a fost emisă, vă rugăm să analizaţi posibilitatea eliminării din metodologie a dispoziţiilor privind efectuarea recensământului copiilor de către cadrele didactice.

Considerăm că există instituţii ale statului de unde se pot obţine datele necesare privind populaţia şcolară. Menţionăm şi faptul că nu există, în fişa postului personalului didactic, obligaţia efectuării recensământului.