A fost semnat ordinul privind acordarea voucherelor de vacanță pentru anul 2020

Astăzi a avut loc ședința Comisiei de Dialog Social de la MEC, în cadrul căreia a fost avizat Proiectul de OMEC privind acordarea voucherelor de vacanță pentru anul 2020. Tot astăzi, Ordinul Continuare »

Atitudinea iresponsabilă a MEC produce consecințe

Alianța Sindicatelor din Învățământ Suceava a atras atenția, în nenumărate rânduri, asupra riscului mare de răspândire a virusului COVID-19 în școli, dacă acestea vor fi deschise în perioada 2-12 iunie 2020. Această Continuare »

Criza COVID-19: Concluzii seminarului organizat de ETUCE

În data de 25 mai 2020, ETUCE (European Trade Union Committee for Education) – Comitetul European Sindical pentru Educație, instituție la care la care FSLI este afiliată, a organizat un seminar în cadrul Continuare »

Lipsa de respect la adresa salariaților din învățământ capătă noi valențe

Într-un total dispreț față de instituția dialogului social, fără o minimă consultare publica privind intențiile legate de modalitățile și modurile de finalizare a parcursului școlar de către elevii din clasele terminale,  doua Continuare »

FSLI solicită MEC revocarea măsurii privind reducerea posturilor din CJRAE

Federația Sindicatelor Libere din Învățământ solicită Ministerului Educației și Cercetării, Monica Anisie, revocarea măsurii privind reducerea numărului de posturi finanțate din bugetul de stat pentru unitățile de învățământ special și centrele județene/al Continuare »

 

FSLI nu doreşte desfiinţarea inspectoratelor şcolare

Federaţia Sindicatelor Libere din Învăţământ, care reprezintă drepturile şi interesele a peste 178.000 de salariaţi din învăţământul preuniversitar,  adresează senatorilor din Parlamentul României rugămintea de a vota „împotriva” propunerii legislative privind unele măsuri de descentralizare în domeniul învăţământului preuniversitar, adoptată tacit de către Camera Deputaţilor, la data de 04.02.2016.

Vă rugăm să aveţi în vedere următoarele:

Proiectul de lege, pe care vă rugăm să îl respingeţi, a fost avizat negativ de către Consiliul Economic şi Social (10 noiembrie 2015) şi a primit aviz negativ de la: Comisia pentru muncă şi protecţie socială (8 decembrie 2015) şi Comisia pentru egalitate de şanse pentru femei şi bărbaţi (8 decembrie 2015). De asemenea, a primit raport de respingere de la Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport şi Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului (raportul comun din 9 decembrie 2015). Totodată, Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice nu susţine acest proiect de lege. Propunerea a fost supusă votului final al Camerei Deputaţilor în data de 22.12.2015, rezultatul votului (pentru respingere): pentru=162; contra=7; abţineri=21; (prezenţi=206), dar nu a fost întrunită majoritatea calificată pentru respingere.

Federaţia Sindicatelor Libere din învăţământ consideră că este necesară si oportună reanalizarea atribuţiilor specifice inspectoratelor şcolare, dar nu susţine desfiinţarea acestora, propusă prin propunerea legislativă adoptată tacit de către Camera Deputaţilor.

Considerăm că nu este posibil transferul atribuţiilor specifice ale inspectoratelor şcolare în sarcina autorităţilor administraţiei publice locale, având în vedere importanta acestora în sistemul naţional de învăţământ. Funcţia de inspecţie şcolară nu poate fi preluată de către autorităţile administraţiei publice locale şi nici nu poate fi transferată Ministerului Educaţiei Naţionale si Cercetării Ştiinţifice întrucât acesta este cel care aprobă sistemul de evaluare şi supraveghează respectarea acestuia. Inspecţia şcolară este o condiţie obligatorie pentru dezvoltarea profesională şi evoluţia în carieră a personalului didactic, prin care este asigurată calitatea actului educaţional.

Mai   mult,   desfiinţarea   inspectoratelor, care   sunt   servicii publice deconcentrate ale Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice din unităţile administrativ-teritoriale, şi preluarea unei părţi dintre atribuţii de către autorităţile administraţiei publice, iar a altor atribuţii de către ministerul de resort sau de către unităţile de învăţământ, va conduce la necorelări şi blocaje în structura şi funcţionarea sistemului.

Desfiinţarea inspectoratelor şcolare ar genera şi o practică neunitară în ceea ce priveşte organizarea concursurilor pentru ocuparea posturilor didactice din unităţile de învăţământ. În prezent, în special în mediul rural, cadrele didactice au catedra compusă din ore la mai multe unităţi şcolare, iar prin aplicarea prevederilor prezentei iniţiative există riscul major ca multe şcoli să rămână fără cadre didactice, dar şi riscul ca personalul didactic de predare să îşi piardă titularizarea în sistem.

Nu trebuie „uitat” rolul esenţial pe care îl au inspectoratele şcolare în buna desfăşurare a evaluărilor naţionale ale elevilor – atribuţie care nu poate fi transferată autorităţilor administraţiei publice locale, datorită lipsei de competenţe dar şi de resurse umane specializate. Sutele de mii de absolvenţi de clasa a Vlll-a şi a Xll-a/a XIII-a nu pot fi supuşi unor noi „experimente”, care le-ar putea afecta esenţial dezvoltarea personală şi profesională.

Proiectul de lege prevede şi transferul unităţilor conexe – cluburi ale elevilor, palate ale copiilor, cluburi sportive şcolare – ceea ce va conduce, foarte probabil, la desfiinţarea activităţilor extraşcolare, în condiţiile în care multe dintre autorităţile administraţiei publice locale nu dispun de resursele financiare necesare pentru a gestiona astfel de activităţi.

Adoptarea unei noi Legi a educaţiei naţionale este un deziderat al Federaţiei Sindicatelor Libere din învăţământ, însă am susţinut întotdeauna că această lege trebuie să fie rezultatul unui amplu proces de consultare a tuturor factorilor implicaţi în actul instructiv-educativ: elevi, părinţi, personalul din sistem, autorităţile administraţiei publice locale, organizaţii non guvernamentale, agenţi economici etc.