Conducerea PNL ar trebui să îl sancționeze pe Florin Cîțu. Altfel este părtașă la acest atac la adresa bugetarilor!

Federaţia Sindicatelor Libere din Învăţământ constată faptul că au trecut 48 de ore de la declarația făcută de liderul senatorilor PNL, Florin Cîțu și nimeni din conducerea Partidului Național Liberal nu a Continuare »

Înghețarea angajărilor în educație afectează activitatea în mii de școli din toată țara

Federaţia Sindicatelor Libere din Învăţământ cere Guvernului României să nu blocheze angajările în sistemul de educație, măsură propusă la rectificarea bugetară din această lună. Avertizăm, pe această cale, faptul că, din cele Continuare »

S-a dat startul ediției a VII-a a Spartachiadei Profesorilor

Ca de obicei, prima probă este cea de pescuit sportiv la startul căreia s-au prezentat peste 80 de participanți grupați în echipe de câte două persoane. Concursul a început la ora 6:00 Continuare »

”Dăruind vei dobândi”, activitate umanitară la CSEI Suceava

Activitățile umanitare desfășurate în cadrul proiectului ”Dăruind vei dobândi” au continuat și anul acesta, mai exact în ziua de 7 iunie 2019. Alianța Sindicatelor din Învățământ Suceava împreună cu Asociația Promotorii Bucovinei, Continuare »

FSLI cere ministrului Educației să retragă de urgență ordinul privind planul de școlarizare 2019-2020

Federaţia Sindicatelor Libere din Învăţământ cere ministrului Educației, doamna Ecaterina Andronescu, să retragă de urgență ordinul privind planul de școlarizare 2019-2020. Considerăm că, în acest moment, ministrul Educației face o eroare gravă, Continuare »

 

FSLI nu doreşte desfiinţarea inspectoratelor şcolare

Federaţia Sindicatelor Libere din Învăţământ, care reprezintă drepturile şi interesele a peste 178.000 de salariaţi din învăţământul preuniversitar,  adresează senatorilor din Parlamentul României rugămintea de a vota „împotriva” propunerii legislative privind unele măsuri de descentralizare în domeniul învăţământului preuniversitar, adoptată tacit de către Camera Deputaţilor, la data de 04.02.2016.

Vă rugăm să aveţi în vedere următoarele:

Proiectul de lege, pe care vă rugăm să îl respingeţi, a fost avizat negativ de către Consiliul Economic şi Social (10 noiembrie 2015) şi a primit aviz negativ de la: Comisia pentru muncă şi protecţie socială (8 decembrie 2015) şi Comisia pentru egalitate de şanse pentru femei şi bărbaţi (8 decembrie 2015). De asemenea, a primit raport de respingere de la Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport şi Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului (raportul comun din 9 decembrie 2015). Totodată, Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice nu susţine acest proiect de lege. Propunerea a fost supusă votului final al Camerei Deputaţilor în data de 22.12.2015, rezultatul votului (pentru respingere): pentru=162; contra=7; abţineri=21; (prezenţi=206), dar nu a fost întrunită majoritatea calificată pentru respingere.

Federaţia Sindicatelor Libere din învăţământ consideră că este necesară si oportună reanalizarea atribuţiilor specifice inspectoratelor şcolare, dar nu susţine desfiinţarea acestora, propusă prin propunerea legislativă adoptată tacit de către Camera Deputaţilor.

Considerăm că nu este posibil transferul atribuţiilor specifice ale inspectoratelor şcolare în sarcina autorităţilor administraţiei publice locale, având în vedere importanta acestora în sistemul naţional de învăţământ. Funcţia de inspecţie şcolară nu poate fi preluată de către autorităţile administraţiei publice locale şi nici nu poate fi transferată Ministerului Educaţiei Naţionale si Cercetării Ştiinţifice întrucât acesta este cel care aprobă sistemul de evaluare şi supraveghează respectarea acestuia. Inspecţia şcolară este o condiţie obligatorie pentru dezvoltarea profesională şi evoluţia în carieră a personalului didactic, prin care este asigurată calitatea actului educaţional.

Mai   mult,   desfiinţarea   inspectoratelor, care   sunt   servicii publice deconcentrate ale Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice din unităţile administrativ-teritoriale, şi preluarea unei părţi dintre atribuţii de către autorităţile administraţiei publice, iar a altor atribuţii de către ministerul de resort sau de către unităţile de învăţământ, va conduce la necorelări şi blocaje în structura şi funcţionarea sistemului.

Desfiinţarea inspectoratelor şcolare ar genera şi o practică neunitară în ceea ce priveşte organizarea concursurilor pentru ocuparea posturilor didactice din unităţile de învăţământ. În prezent, în special în mediul rural, cadrele didactice au catedra compusă din ore la mai multe unităţi şcolare, iar prin aplicarea prevederilor prezentei iniţiative există riscul major ca multe şcoli să rămână fără cadre didactice, dar şi riscul ca personalul didactic de predare să îşi piardă titularizarea în sistem.

Nu trebuie „uitat” rolul esenţial pe care îl au inspectoratele şcolare în buna desfăşurare a evaluărilor naţionale ale elevilor – atribuţie care nu poate fi transferată autorităţilor administraţiei publice locale, datorită lipsei de competenţe dar şi de resurse umane specializate. Sutele de mii de absolvenţi de clasa a Vlll-a şi a Xll-a/a XIII-a nu pot fi supuşi unor noi „experimente”, care le-ar putea afecta esenţial dezvoltarea personală şi profesională.

Proiectul de lege prevede şi transferul unităţilor conexe – cluburi ale elevilor, palate ale copiilor, cluburi sportive şcolare – ceea ce va conduce, foarte probabil, la desfiinţarea activităţilor extraşcolare, în condiţiile în care multe dintre autorităţile administraţiei publice locale nu dispun de resursele financiare necesare pentru a gestiona astfel de activităţi.

Adoptarea unei noi Legi a educaţiei naţionale este un deziderat al Federaţiei Sindicatelor Libere din învăţământ, însă am susţinut întotdeauna că această lege trebuie să fie rezultatul unui amplu proces de consultare a tuturor factorilor implicaţi în actul instructiv-educativ: elevi, părinţi, personalul din sistem, autorităţile administraţiei publice locale, organizaţii non guvernamentale, agenţi economici etc.