În atenția membrilor de sindicat care și-au echivalat titlul științific de doctor cu gradul didactic I anterior datei de 01.07.2017

În ultima perioadă, am primit numeroase sesizări referitoare la intenția cadrelor didactice care și-au echivalat titlul științific de doctor cu gradul didactic I înainte de data de 01.07.2017- data intrării în vigoare Continuare »

Plângere prealabilă privind echivalarea titlului științific de doctor cu gradul didactic I

Federatiile sindicale formulează plângere prealabilă împotriva OME nr. 3993/2021- privind echivalarea titlului științific de doctor cu gradul didactic I. Descarcă documentul aici! Continuare »

Modificări aduse LEN cu privire la ocuparea funcțiilor de director

Începând cu data de 31 mai 2021 a intrat în vigoare modificările aduse de Ordonanţa de urgenţă nr. 41/2021 pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, privind ocuparea funcțiilor de Continuare »

Demers privind respectarea legii în privința salarizării

Federația Sindicatelor Libere din învățământ și Federația Sindicatelor din Educație „Spiru Haret” au revenit la MEN cu solicitarea de a dispune măsurile ce se impun pentru a se asigura calculul corect al Continuare »

Cursurile în școli vor funcționa după două scenarii

Astăzi, 28 aprilie 2021, au fost aduse modificări Ordinul Comun Ministerul Educației – Ministerul Sănătății privind măsurile aplicabile în contextul prevenirii infecției cu SARS-COV2. Practic, începând cu data de 5 mai 2021, Continuare »

Acrediat: Lecția în on-line!

Află mai multe și completează Formularul de preînscriere pe: www.fsli.ro/index.php/lectia-in-on-line/ Este un program educațional destinat profesorilor, bazat pe exerciții practice interactivitate și sprijin constant în scopul: dobândirii rapide de competențe digitale cu Continuare »

Modificări aduse Calendarului evaluărilor naționale la clasa a II-a, a IV-a și a VI-a

În Monitorul Oficial, Partea I nr. 377 din 12 aprilie 2021 a fost publicat  Ordinul nr. 3647/2021 pentru modificarea Ordinului ministrului educaţiei nr. 3.462/2021 privind aprobarea Calendarului de administrare a evaluărilor naționale Continuare »

Dreptul la concediul de odihnă trebuie respectat conform legii, nu după cum ”vrea” EDUSAL

În ultima perioadă s-au primit numeroase sesizări că programul EDUSAL obligă unitățile de învățământ ca „pe perioada vacanțelor, întregul personal didactic de predare, inclusiv personalul de conducere, să se afle în concediu Continuare »

Uniunea Europeană – Sinteza discuțiilor din cadrul CDS pentru Educație

Sinteza discuțiilor din cadrul Comisiei de Dialog Social pentru Educație de la nivelul UE din  9 martie 2021 Subiectul principal l-a reprezentat PLANURILE NATIONALE DE RECUPERARE ȘI REZILIENȚĂ. Reprezentantul Comisiei Europene dl. Continuare »

 

Demers al FSLI pentru punerea în plată a dobânzilor

În anexele la Proiectul legii bugetului de stat pe anul 2017 s-au prevăzut sume pentru plata drepturilor salariale conform Legii nr. 85/2016 privind plata diferenţelor salariale cuvenite personalului didactic din învăţământul de stat pentru perioada octombrie 2008-13 mai 2011, însă nu s-au prevăzut fonduri pentru plata sumelor care se cuvin personalului din învăţământ în baza hotărârilor judecătoreşti.

Se impune menţionat faptul că, de la intrarea învigoare a O.U.G. nr. 71/2009privind plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar, dar şi pentru anul 2017(prin art. 13 din OUG nr. 99/2016 privind unele măsuri pentru salarizarea personalului plătit din fonduri publice, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare), a fost eşalonată, pe o perioadă de 5 ani de la data la care hotărârile judecătoreşti au devenit executorii, plata drepturilor de natură salariale acordate de instanţele de judecată personalului din instituţiile şi autorităţile publice.

În raport de actele normative care au eşalonat plata acestor drepturi salariale, în anul 2017 trebuie plătite:

1.   diferenţele pentru tranşele aferente anului 2016 (35% din valoarea titlului executoriu, pentru hotărârile judecătoreşti pronunţate anterior şi în anul
2011, dar şi în anul 2012; 25% din valoarea titlului executoriu, pentru hotărârile pronunţate în anul 2013 etc);

2.   tranşele aferente anului 2017,respectiv: 35% din valoarea titlului executoriu, pentru hotărârile pronunţate în anul 2013; 25% din valoarea titlului executoriu, pentru hotărârile pronunţate în anul 2014; 25% din valoarea titlului executoriu, pentru hotărârile pronunţate în 2015; 10% din valoarea titlului executoriu, pentru hotărârile pronunţate în 2016 şi 5% din valoarea titlului executoriu, pentru hotărârile care se vor pronunţa în 2017.

În condiţiile în care, în proiectul Legii bugetului de stat pe anul 2017 nu există prevăzute sume pentru plata hotărârilor judecătoreşti, dar sunt prevăzute sume pentru plata drepturilor de natură salaríala cuvenite personalului didactic care beneficiază de dispoziţiile Legii nr. 85/2016,se creează discriminarea personalului didactic care beneficiază de drepturi salaríale stabilite prin hotărâri judecătoreşti, în raport cu cei care nu au hotărâri judecătoreşti şi cărora li se plătesc diferenţele de drepturi salaríale în temeiul Legii nr. 85/2016.

Pentru evitarea acestei discriminări, dar şi a nemulţumirilor din rândul personalului didactic, Federația Sindicatelor Libere din Învățământ a înaintat adrese către:

  • Senatul României, Domnului Arcaș Viorel – Comisia pentru buget, finanțe, activitate bancară și piață de capital, Domnului Ion Rotaru – Comisia pentru muncă, familie și protecție socială, Doamnei Ecaterina Andronescu – Comisia pentru învățământ, știință, tineret și sport
  • Camera Deputaților, Doamnei Gavrilă Camelia – Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport, Domnului Adrian Solomon – Comisia pentru muncă și protecție socială, Domnului Badea Leonardo – Comisia pentru buget finanțe și bănci,

prin care le solicităm să susţină un amendament la Proiectul legii bugetului de stat pe anul 2017, astfel încât să se prevadă fondurile necesare pentru plata sumelor stabilite prin hotărâri judecătoreşti.

Considerăm că este necesar ca, în Legea bugetului de stat pe anul 2017, să se asigure fondurile bugetare necesare punerii în executare a hotărârilor judecătoreşti având ca obiect acordarea de daune-interese moratorii sub forma dobânzii legale pentru plata eşalonată a sumelor prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea unor drepturi salaríale personalului din sectorul bugetar.

În ultimii ani s-a obţinut, prin hotărâri judecătoreşti, obligarea unităţiilor de învăţământ şi a autorităţilor administraţiei publice locale la plata daunelor interese moratorii sub forma dobânzii legale aferente drepturilor băneşti reprezentând diferenţelor de drepturi salaríale rezultate din neaplicarea Legii nr. 221/2008 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 15/2008 în perioada 1 octombrie 2008 – 31 decembrie 2009 şi, respectiv, din neaplicarea dispoziţiilor în materia salarizării prevăzute de Legea cadru nr. 330/2009, Legea – cadru nr. 284/2010 şi Legea nr. 285/2010, în perioada 01.01.2010-31.12.2010 şi 01.01.2011-13.05.2011.

Începând cu anul 2015, potrivit art. 34 alin. (2) din O.U.G. nr. 83/2014 şi, respectiv, conform art. 15 alin. (2) din O.U.G. nr. 57/2015, dar şi art. 13 alin. (2) din O.U.G. nr. 99/2016, plata acestor daune – interese moratorii sub forma dobânzii legale a fost eşalonată pe o perioadă de 5 ani.

Trebuie să avem în vedere faptul că, până în prezent, din cauza dificultăţilor financiare cu care se confruntă autorităţile administraţiei publice locale, acestea nu au achitat sumele care se cuvin personalului didactic, cu titlul de daune – interese moratorii, conform hotărârilor judecătoreşti.

În aceste condiţii, pentru a se asigura punerea în executare a hotărârilor judecătoreşti având ca obiect acordarea de daune-interese moratorii sub forma dobânzii legale, apreciem că este absolut necesar să se prevadă, prin Legea bugetului de stat pe anul 2017,că fondurile necesare plăţii hotărârilor judecătoreşti care au ca obiect daune-interese moratorii sub forma dobânzii legale se asigură de la bugetul de stat.