Camerele de supraveghere nu rezolvă problema violenței în spațiul școlar

Federația Sindicatelor Libere din Învățământ și Federația Sindicatelor din Educație „Spiru Hartet” nu susțin inițiativa Ministerului Educației privind introducerea sistemului de supraveghere audio-video în sălile de clasă fără acordul cadrelor didactice și Continuare »

Oferta de odihnă și tratament pentru anul 2024

După o perioadă plină de provocări și realizări, ca în fiecare an, vă oferim posibilitatea de a vă planifica concediul de odihnă. Tocmai de aceea, am pregătit o selecție de oferte concepute Continuare »

Școlile din România au nevoie urgentă de o strategie de combatere a violenței de orice gen

Sistemul de educație din România își arată din nou vulnerabilitatea în fața cazurilor de violență și abuz, fie că vorbim despre situația de la Școala “Nicolae Titulescu” din Capitală sau de cazul Continuare »

FSLI condamnă consumul de droguri

Consumul de droguri trebuie stopat, iar cei implicaţi în traficul de substanţe, indiferent cine sunt, trebuie să răspundă în faţa legii! Federaţia Sindicatelor Libere din Învăţământ condamnă acţiunea persoanelor care au avut Continuare »

Contractul Colectiv de Muncă a fost înregistrat la MInisterul Muncii

  În data de 5 iulie 2023, la Ministerul Muncii și Solidarității Sociale a fost înregistrat Contractul Colectiv de Muncă Unic la Nivel de Sector de Negociere Colectivă Învățământ Preuniversitar. Descarcă CCMUNSNCIP Continuare »

SUNT ÎN GREVĂ! Pentru că îmi pasă de educație!

SUNT ÎN GREVĂ! Pentru că îmi pasă de educație! Pentru că mi-am respectat elevii și pe părinții acestora! Pentru că m-am săturat de CONTINUA REFORMĂ, fără noimă, fără obiective, fără ținte strategice, Continuare »

Cuvântul Sindicatului – Anul VIII, Nr. 1 (13), mai 2023

Alianța Sindicatelor din Învățământ Suceava își reiterează publicația ”Cuvântul Sindicatului” în contextul noilor provocări din domeniul educației. Cuvantul Sindicatului – Anul VIII, Nr. 1 (13), mai 2023 Continuare »

A fost emis Ordinul privind acordarea voucherelor de vacanță pentru anii 2023-2026

A fost emis Ordinul privind aprobarea Regulamentului de acordare a voucherelor de vacanță pentru unitățile/instituțiile de învățământ se stat  în Minsterul Educației și în alte instituții publice din subordinea/coordonarea acestuia, pentru anii Continuare »

FSLI depune din nou în Parlament proiectul de lege privind protecția cadrelor didactice

FSLI depune din nou în Parlament proiectul de lege privind protecția cadrelor didactice! Parlamentarii care refuză adoptarea acestei legi devin complicii agresorilor din şcoli! Federaţia Sindicatelor Libere din Învăţământ va depune din Continuare »

 

Demers al FSLI pentru punerea în plată a dobânzilor

În anexele la Proiectul legii bugetului de stat pe anul 2017 s-au prevăzut sume pentru plata drepturilor salariale conform Legii nr. 85/2016 privind plata diferenţelor salariale cuvenite personalului didactic din învăţământul de stat pentru perioada octombrie 2008-13 mai 2011, însă nu s-au prevăzut fonduri pentru plata sumelor care se cuvin personalului din învăţământ în baza hotărârilor judecătoreşti.

Se impune menţionat faptul că, de la intrarea învigoare a O.U.G. nr. 71/2009privind plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar, dar şi pentru anul 2017(prin art. 13 din OUG nr. 99/2016 privind unele măsuri pentru salarizarea personalului plătit din fonduri publice, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare), a fost eşalonată, pe o perioadă de 5 ani de la data la care hotărârile judecătoreşti au devenit executorii, plata drepturilor de natură salariale acordate de instanţele de judecată personalului din instituţiile şi autorităţile publice.

În raport de actele normative care au eşalonat plata acestor drepturi salariale, în anul 2017 trebuie plătite:

1.   diferenţele pentru tranşele aferente anului 2016 (35% din valoarea titlului executoriu, pentru hotărârile judecătoreşti pronunţate anterior şi în anul
2011, dar şi în anul 2012; 25% din valoarea titlului executoriu, pentru hotărârile pronunţate în anul 2013 etc);

2.   tranşele aferente anului 2017,respectiv: 35% din valoarea titlului executoriu, pentru hotărârile pronunţate în anul 2013; 25% din valoarea titlului executoriu, pentru hotărârile pronunţate în anul 2014; 25% din valoarea titlului executoriu, pentru hotărârile pronunţate în 2015; 10% din valoarea titlului executoriu, pentru hotărârile pronunţate în 2016 şi 5% din valoarea titlului executoriu, pentru hotărârile care se vor pronunţa în 2017.

În condiţiile în care, în proiectul Legii bugetului de stat pe anul 2017 nu există prevăzute sume pentru plata hotărârilor judecătoreşti, dar sunt prevăzute sume pentru plata drepturilor de natură salaríala cuvenite personalului didactic care beneficiază de dispoziţiile Legii nr. 85/2016,se creează discriminarea personalului didactic care beneficiază de drepturi salaríale stabilite prin hotărâri judecătoreşti, în raport cu cei care nu au hotărâri judecătoreşti şi cărora li se plătesc diferenţele de drepturi salaríale în temeiul Legii nr. 85/2016.

Pentru evitarea acestei discriminări, dar şi a nemulţumirilor din rândul personalului didactic, Federația Sindicatelor Libere din Învățământ a înaintat adrese către:

  • Senatul României, Domnului Arcaș Viorel – Comisia pentru buget, finanțe, activitate bancară și piață de capital, Domnului Ion Rotaru – Comisia pentru muncă, familie și protecție socială, Doamnei Ecaterina Andronescu – Comisia pentru învățământ, știință, tineret și sport
  • Camera Deputaților, Doamnei Gavrilă Camelia – Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport, Domnului Adrian Solomon – Comisia pentru muncă și protecție socială, Domnului Badea Leonardo – Comisia pentru buget finanțe și bănci,

prin care le solicităm să susţină un amendament la Proiectul legii bugetului de stat pe anul 2017, astfel încât să se prevadă fondurile necesare pentru plata sumelor stabilite prin hotărâri judecătoreşti.

Considerăm că este necesar ca, în Legea bugetului de stat pe anul 2017, să se asigure fondurile bugetare necesare punerii în executare a hotărârilor judecătoreşti având ca obiect acordarea de daune-interese moratorii sub forma dobânzii legale pentru plata eşalonată a sumelor prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea unor drepturi salaríale personalului din sectorul bugetar.

În ultimii ani s-a obţinut, prin hotărâri judecătoreşti, obligarea unităţiilor de învăţământ şi a autorităţilor administraţiei publice locale la plata daunelor interese moratorii sub forma dobânzii legale aferente drepturilor băneşti reprezentând diferenţelor de drepturi salaríale rezultate din neaplicarea Legii nr. 221/2008 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 15/2008 în perioada 1 octombrie 2008 – 31 decembrie 2009 şi, respectiv, din neaplicarea dispoziţiilor în materia salarizării prevăzute de Legea cadru nr. 330/2009, Legea – cadru nr. 284/2010 şi Legea nr. 285/2010, în perioada 01.01.2010-31.12.2010 şi 01.01.2011-13.05.2011.

Începând cu anul 2015, potrivit art. 34 alin. (2) din O.U.G. nr. 83/2014 şi, respectiv, conform art. 15 alin. (2) din O.U.G. nr. 57/2015, dar şi art. 13 alin. (2) din O.U.G. nr. 99/2016, plata acestor daune – interese moratorii sub forma dobânzii legale a fost eşalonată pe o perioadă de 5 ani.

Trebuie să avem în vedere faptul că, până în prezent, din cauza dificultăţilor financiare cu care se confruntă autorităţile administraţiei publice locale, acestea nu au achitat sumele care se cuvin personalului didactic, cu titlul de daune – interese moratorii, conform hotărârilor judecătoreşti.

În aceste condiţii, pentru a se asigura punerea în executare a hotărârilor judecătoreşti având ca obiect acordarea de daune-interese moratorii sub forma dobânzii legale, apreciem că este absolut necesar să se prevadă, prin Legea bugetului de stat pe anul 2017,că fondurile necesare plăţii hotărârilor judecătoreşti care au ca obiect daune-interese moratorii sub forma dobânzii legale se asigură de la bugetul de stat.