Valabilitatea voucherelor de vacanță s-a prelungit cu un an

S-a emis Ordonanța de urgență privind modalitatea de emitere și prelungirea valabilității voucherelor de vacanță, în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2. Descarcă OUG. Continuare »

Declarațiile Vicepremierului Raluca Turcan provoacă haos în educație!

Federația Sindicatelor Libere din Învățământ consideră că Vicepremierul Raluca Turcan a dat dovadă de totală lipsă de profesionalism ieșind în spațiul public cu declarații de presă care nu au făcut decât să Continuare »

MEC are obligația de a dispune măsuri unitare la nivel național

În condițiile declarării a stării de urgență la nivel național, generată de pandemia de COVIT-19, Federația Sindicatelor Libere din Învățământ a solicitat Ministerului Educației și Cercetării, prin Adresa nr. 221 din 20.03.2020, Continuare »

Mesajul președintelui FSLI către toți angajații din sistemul de învățământ

Dragi colegi, România traversează o perioadă dificilă, pe care o resimte fiecare dintre noi. Știm că există îngrijorare și foarte mult stres. Știm că vă întrebați cum vom putea face față situației Continuare »

Ministerul Educației și Cercetării trebuie să oblige inspectoratele și directorii să nu mai cheme angajații din învățământ la lucru!

Este o situație de urgență națională, iar populația trebuie protejată! Federația Sindicatelor Libere din Învățământ consideră că protejarea oamenilor în fața COVID – 19, prin toate măsurile care pot fi dispuse, este Continuare »

 

Concluziile ședinței Colegiului Național al Liderilor FSLI

Miercuri, 27.02.2019, a avut loc ședința Colegiului Național al Liderilor FSLI, ședință la care a participat și ministrul educației naționale, doamna Ecaterina Andronescu.
În cadrul ședinței au fost abordate toate problemele discutate în cadrul ședinței Biroului Operativ din data de 26.02.2019. În afară de subiectele analizate în ședința BO au mai fost abordate următoarele:

1. Prezentarea ofertei pentru membrii FSLI și implicit ai ASI Suceava din partea firmei Blitz-VIP din Cluj.
Detalii despre această ofertă găsiți pe www.blitzvip.ro. O decizie finală în legătură cu această ofertă va fi luată în ședința Colegiului Județean al Liderilor Alianței Sindicatelor din Învățământ Suceava.

2. Prezentarea concluziilor rezultate în urma întâlnirii consilierilor juridici ai sindicatelor afiliate Ia F.S.L.I., din zilele de 20 și 21 februarie 2019
După promulgarea Legii bugetului de stat pentru anul 2019, va fi demarată negocierea unui nou Contract Colectiv de Muncă Unic la Nivelul Sectorului de Activitate din Învățământul Preuniversitar (CMUNSAIP). S-au prezentat propunerile care urmează a fi făcute în cadrul negocierilor, cele mai importante fiind:
• detalierea normei de muncă/ încadrare;
• 5 octombrie – zi liberă;
• problema (ne)rezervării postului pentru cadrele didactice care iau concediu pentru îngrijirea copilului cu CES, până la 7 ani;
• numărul de zile de concediu de odihnă pentru directori;
• reglementarea cu privire la zilele libere acordate în situație de divorț;
• introducerea unor prevederi privind protecția cadrului didactic;
• necesitatea reglementării, prin ordin de ministru, a serviciului pe școală, care din punctul de vedere al liderilor sindicali este abuziv;
• obținerea a două licențe EduSal, câte una pentru fiecare federație reprezentativă, în vederea clarificării modului de salarizare a personalului din învățământ, membri de sindicat;
• decontarea navetei și pentru personalul nedidactic din învățământ;
• renunțarea la depunerea de documente justificative în situația învoirii colegiale, fiind suficiente documentele cu privire la solicitarea învoirii și modalitatea de acoperire a orelor de curs;
• eliminarea articolelor care cuprind drepturi din lege;
• inserarea unor prevederi pentru diverse proceduri (ex. recuperarea drepturilor salariale, compensarea sumelor etc.).

3. Analiza Deciziei 82/2018 a I.C.C.J. referitoare la aplicarea unor prevederi din Legea nr. 153/2017
S-a constatat că Decizia 82/2018 îngreunează foarte mult eventuale procese cu privire la recalcularea drepturilor privind majorările salariale acordate pentru: dirigenție, învățământ special, învățământ simultan și gradație de merit. FSLI a solicitat, în scris, Ministerului Muncii și Justiției Sociale, un punct de vedere referitor la modul de calcul pentru majorările salariale menționate mai sus, dar nu a primit încă răspuns și va continua demersurile, considerând că actualul mod de calcul contravine legii.

4. Analiza OMEN privind structura anului școlar 2019-2020 și consecințele acestuia pentru învățământul tehnic și profesional
S-a atras atenția asupra faptului că, se primesc din teritoriu semnale conform cărora există cadre didactice care nu-și mai pot acoperi toate orele prevăzute de norma didactică, fiind chiar cazuri în care apar restrângeri de activitate. S-a reproșat că OMEN privind structura anului școlar 2019 – 2010 trebuia să apară din timp, astfel încât cei afectați să poată participa la toate etapele de mobilitate.
Doamna ministru Ecaterina Andronescu a precizat că în prezent avem nevoie de o oglindă a posturilor și a dat asigurări că MEN va găsi soluții, acolo unde va fi nevoie, astfel încât niciun cadru didactic să nu rămână fără post.

5. S-a discutat și despre ceea ce ar trebui să conțină noua Lege a învățământului preuniversitar. In opinia ministrului educației, aceasta ar trebui să cuprindă, printre altele:
• stabilirea viziunii cu privire la profilul fiecărui absolvent pe cicluri de învățământ și a competențelor necesare pentru a realiza acest profil educațional;
• modalități de salarizare conform performanței didactice, având în vedere, în primul rând, progresul școlar al elevilor;
• introducerea bacalaureatului diferențiat.
• Președintele FSLI, Simion Hancescu, a completat că, în noua lege, se impune să apară și alte modificări:
• scăderea numărului de elevi la clasă și interzicerea depășirii numărului maxim de elevi prevăzut de lege;
• dispariția obligativității obținerii de credite transferabile, cadrele didactice urmând să facă formări eficiente, cu cheltuieli suportate de angajator. Eventual, poate să găsește și soluția ca aceste formări finalizate cu un examen si obținerea unui atestat, să fie urmate de acordarea unui bonus salarial;
• regândirea din temelii a formării inițiale a cadrelor didactice, astfel încât viitorii dascăli să dobândească tot arsenalul de cunoștințe necesar pentru a presta o activitate didactică eficientă;
• necesitatea creșterii cifrei de școlarizare la liceele pedagogice.

6. S-a atras atenția asupra faptului că Aplicația EduSal nu permite acordarea sporului de 15% pentru personalul didactic care desfășoară activitate de predare – învățare – evaluare în sistemul penitenciar.

7. Președintele F.S.L.I. a avertizat că în perioada următoare va solicita Guvernului României o evaluare a modului cum au fost respectate prevederile Acordului semnat cu Executivul, atrăgând atenția că rezolvarea unor puncte din Acord sunt de competenta M.E.N.