În atenția membrilor de sindicat care și-au echivalat titlul științific de doctor cu gradul didactic I anterior datei de 01.07.2017

În ultima perioadă, am primit numeroase sesizări referitoare la intenția cadrelor didactice care și-au echivalat titlul științific de doctor cu gradul didactic I înainte de data de 01.07.2017- data intrării în vigoare Continuare »

Plângere prealabilă privind echivalarea titlului științific de doctor cu gradul didactic I

Federatiile sindicale formulează plângere prealabilă împotriva OME nr. 3993/2021- privind echivalarea titlului științific de doctor cu gradul didactic I. Descarcă documentul aici! Continuare »

Modificări aduse LEN cu privire la ocuparea funcțiilor de director

Începând cu data de 31 mai 2021 a intrat în vigoare modificările aduse de Ordonanţa de urgenţă nr. 41/2021 pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, privind ocuparea funcțiilor de Continuare »

Demers privind respectarea legii în privința salarizării

Federația Sindicatelor Libere din învățământ și Federația Sindicatelor din Educație „Spiru Haret” au revenit la MEN cu solicitarea de a dispune măsurile ce se impun pentru a se asigura calculul corect al Continuare »

Cursurile în școli vor funcționa după două scenarii

Astăzi, 28 aprilie 2021, au fost aduse modificări Ordinul Comun Ministerul Educației – Ministerul Sănătății privind măsurile aplicabile în contextul prevenirii infecției cu SARS-COV2. Practic, începând cu data de 5 mai 2021, Continuare »

Acrediat: Lecția în on-line!

Află mai multe și completează Formularul de preînscriere pe: www.fsli.ro/index.php/lectia-in-on-line/ Este un program educațional destinat profesorilor, bazat pe exerciții practice interactivitate și sprijin constant în scopul: dobândirii rapide de competențe digitale cu Continuare »

Modificări aduse Calendarului evaluărilor naționale la clasa a II-a, a IV-a și a VI-a

În Monitorul Oficial, Partea I nr. 377 din 12 aprilie 2021 a fost publicat  Ordinul nr. 3647/2021 pentru modificarea Ordinului ministrului educaţiei nr. 3.462/2021 privind aprobarea Calendarului de administrare a evaluărilor naționale Continuare »

Dreptul la concediul de odihnă trebuie respectat conform legii, nu după cum ”vrea” EDUSAL

În ultima perioadă s-au primit numeroase sesizări că programul EDUSAL obligă unitățile de învățământ ca „pe perioada vacanțelor, întregul personal didactic de predare, inclusiv personalul de conducere, să se afle în concediu Continuare »

Uniunea Europeană – Sinteza discuțiilor din cadrul CDS pentru Educație

Sinteza discuțiilor din cadrul Comisiei de Dialog Social pentru Educație de la nivelul UE din  9 martie 2021 Subiectul principal l-a reprezentat PLANURILE NATIONALE DE RECUPERARE ȘI REZILIENȚĂ. Reprezentantul Comisiei Europene dl. Continuare »

 

Criza COVID-19: Concluzii seminarului organizat de ETUCE

În data de 25 mai 2020, ETUCE (European Trade Union Committee for Education) – Comitetul European Sindical pentru Educație, instituție la care la care FSLI este afiliată, a organizat un seminar în cadrul căruia s-a analizat situația din țările membre, în contextul crizei COVID-19.

Din cercetarea făcută de ETUCE, la nivel european, reiese că:

 • Profesorii au dovedit adaptabilitate şi creativitate în această perioadă;
 • Nu putem asigura accesul egal la educaţie al tuturor elevilor (în Franța s-a estimat ca 15% dintre elevi nu au avut contact cu profesorii lor în această perioadă);
 • Educaţia la distanţă consumă foarte mult din timpul profesorilor fără să se respecte timpul normal de lucru (supra-încărcarea profesorilor);
 • Trebuie redefinită evaluarea elevilor;
 • Profesorii trebuie să se reinvententeze, dar trebuie să se reglementeze clar timpul de lucru pentru a evita supra-încărcarea;
 • Redeschiderea școlilor fără implementarea unor măsuri serioase privind sănătatea elevilor și profesorilor îi poate pune pe aceștia și familiile lor în pericol. Colegii din Israel au semnalat că au redeschis toate școlile, iar acum se confruntă cu revenirea bolii – s-a luat decizia reintroducerii carantinei în anumite zone. La fel în Franţa;
 • Formarea la distanţă și instrumentele de predare-învățare adoptate de urgenţă nu pot înlocui relația educațională și nu pot asigura un climat incluziv pentru elevi.

În acest context, FSLI a informat participanţii la reuniunea ETUCE privind evoluţia deciziilor luate de MEN în ultimele luni, începând cu decizia de a se închide unităţile de învăţământ. În sinteză, am prezentat numeroasele demersuri făcute de FSLI în acest context de criza COVID-19 şi am precizat că:

 • Decizia MEN este de a deschide unităţile de învăţămant începând cu data de 2.06.2020 numai pentru elevii din anii terminali (cls. VIII-a, a XII-a şi a XIII-a) în vederea pregătirii acestora pentru susţinerea examenelor de final de ciclu de învăţământ;
 • Pentru restul elevilor şcolile vor rămane închise până în septembrie 2020;
 • MEN a publicat o serie de reglementări privind derularea examenelor de final de ciclu de învăţământ, dar că poziţia FSLI este că nu avem convingerea că acestea se pot respecta astfel încât să se garanteze siguranţa sănătăţii elevilor, a profesorilor şi a familiilor acestora cu care vor intra ulterior în contact, menţionând că sănătatea şi securitatea la locul de muncă a angajaţilor din educaţie este o preocupare majoră a FSLI;
 • FSLI susţine anularea examenelor de Evaluare Naţională şi Bacalaureat în acest an, iar mediile la finalul celor două cicluri de învățământ să fie stabilite pe baza mediilor obţinute în anii de şcoala anteriori la disciplinele la care ar trebui să dea  examenele în format clasic;
 • Am semnalat faptul că profesorii români s-au adaptat extrem de rapid la predarea online, dar că acest proces a presupus un timp de lucru extins, un nivel ridicat al stresului profesional şi supra-încărcarea acestora. În plus, FSLI a reacţionat ferm pentru prevenirea unor abuzuri în ceea ce priveşte pontajul orelor de muncă.
 • Am confirmat faptul că şi în România elevii cu posibilităţi materiale reduse, provenind din comunităţi sărace sau cei cu CES, nu au avut acces sau au avut acces limitat la şcoala online în această perioadă şi că FSLI se preocupă de modul în care MEN asigură accesul egal la educaţie;
 • Suntem preocupaţi de modul în care MEN va organiza redeschiderea unităţilor şcolare în perioada următoare.

Din dezbateri au reieşit şi următoarele opinii şi concluzii:

 • Tehnologiile și media sunt instrumente care pot fi folosite în procesul educaţional, dar nu putem accepta ca acestea să devină un scop în sine;
 • Evaluarea sumativă și formativă trebuie regândită; este un proces pedagogic complex care trebuie să măsoare cât mai corect performanța elevului. În toate țările se semnalează aceeași situație privind modalitatea de evaluare a elevilor și privind modul în care aceasta se va face în viitor în sensul că în această perioadă de carantină evaluarea elevilor nu a fost reglementată, semnalându-se că în diferite zone sau regiuni din aceeaşi ţară folosindu-se evaluări diferite care pot fi considerate subiective de către părinţi. Sindicatele trebuie să solicite guvernelor/ ministerelor de resort elaborarea unei metodologii de evaluare special pentru situaţii de urgenţă (cu sprijinul specialiştilor);
 • Conform unui studiu realizat la nivel european de ETUCE, elevii își doresc să discute cât mai mult cu profesorii în timpul orelor derulate online, sau după ce acestea s-au încheiat, ceea ce presupune o supra-încărcare a profesorilor;
 • În țările din Europa Centrală și de Est studiul realizat de ETUCE a arătat că: în practică profesorii nu au fost pregătiți să lucreze folosind platforme de e-learning ceea ce a generat un nivel ridicat de stres, supra-încărcarea profesorilor, efectuarea de ore de muncă suplimentare pentru regândirea conținuturilor lecțiilor și adaptarea acestora pentru predarea online. De asemenea, toate țările au semnalat că guvernele au consultat formal sau chiar deloc sindicatele în aceasta perioadă. În diverse ţări, deciziile care au afectat educația au fost luate unilateral de guvern folosind argumentul situației de urgenţă sanitară;
 • Sindicatele trebuie să insiste pentru a se ajunge la un pact social privind educația. Acest pact social trebuie să aibă în vedere alocarea de fonduri suficiente pentru educație și să implice și mediul de afaceri care poate contribui substanțial în acest context;
 • Situația elevilor care nu au acces la educație la distantă din cauza sărăciei și a lipsei resurselor digitale a fost semnalată de Franța, Scoția, Italia, Spania (pe baza unor sondaje și cercetări pe care le-au făcut) și întărită de toate țările participante. Toți am semnalat acest fapt;
 • ETUCE pregătește o declarație privind situația actuală;
 • S-a cerut ca ETUCE să solicite Comisiei Europene să pună la dispoziție procentele din PIB alocate de fiecare stat membru pentru educație în perioada crizei COVID-19 și pentru continuarea procesului de redeschidere a școlilor.