A fost semnat ordinul privind acordarea voucherelor de vacanță pentru anul 2020

Astăzi a avut loc ședința Comisiei de Dialog Social de la MEC, în cadrul căreia a fost avizat Proiectul de OMEC privind acordarea voucherelor de vacanță pentru anul 2020. Tot astăzi, Ordinul Continuare »

Atitudinea iresponsabilă a MEC produce consecințe

Alianța Sindicatelor din Învățământ Suceava a atras atenția, în nenumărate rânduri, asupra riscului mare de răspândire a virusului COVID-19 în școli, dacă acestea vor fi deschise în perioada 2-12 iunie 2020. Această Continuare »

Criza COVID-19: Concluzii seminarului organizat de ETUCE

În data de 25 mai 2020, ETUCE (European Trade Union Committee for Education) – Comitetul European Sindical pentru Educație, instituție la care la care FSLI este afiliată, a organizat un seminar în cadrul Continuare »

Lipsa de respect la adresa salariaților din învățământ capătă noi valențe

Într-un total dispreț față de instituția dialogului social, fără o minimă consultare publica privind intențiile legate de modalitățile și modurile de finalizare a parcursului școlar de către elevii din clasele terminale,  doua Continuare »

FSLI solicită MEC revocarea măsurii privind reducerea posturilor din CJRAE

Federația Sindicatelor Libere din Învățământ solicită Ministerului Educației și Cercetării, Monica Anisie, revocarea măsurii privind reducerea numărului de posturi finanțate din bugetul de stat pentru unitățile de învățământ special și centrele județene/al Continuare »

 

Criza COVID-19: Concluzii seminarului organizat de ETUCE

În data de 25 mai 2020, ETUCE (European Trade Union Committee for Education) – Comitetul European Sindical pentru Educație, instituție la care la care FSLI este afiliată, a organizat un seminar în cadrul căruia s-a analizat situația din țările membre, în contextul crizei COVID-19.

Din cercetarea făcută de ETUCE, la nivel european, reiese că:

 • Profesorii au dovedit adaptabilitate şi creativitate în această perioadă;
 • Nu putem asigura accesul egal la educaţie al tuturor elevilor (în Franța s-a estimat ca 15% dintre elevi nu au avut contact cu profesorii lor în această perioadă);
 • Educaţia la distanţă consumă foarte mult din timpul profesorilor fără să se respecte timpul normal de lucru (supra-încărcarea profesorilor);
 • Trebuie redefinită evaluarea elevilor;
 • Profesorii trebuie să se reinvententeze, dar trebuie să se reglementeze clar timpul de lucru pentru a evita supra-încărcarea;
 • Redeschiderea școlilor fără implementarea unor măsuri serioase privind sănătatea elevilor și profesorilor îi poate pune pe aceștia și familiile lor în pericol. Colegii din Israel au semnalat că au redeschis toate școlile, iar acum se confruntă cu revenirea bolii – s-a luat decizia reintroducerii carantinei în anumite zone. La fel în Franţa;
 • Formarea la distanţă și instrumentele de predare-învățare adoptate de urgenţă nu pot înlocui relația educațională și nu pot asigura un climat incluziv pentru elevi.

În acest context, FSLI a informat participanţii la reuniunea ETUCE privind evoluţia deciziilor luate de MEN în ultimele luni, începând cu decizia de a se închide unităţile de învăţământ. În sinteză, am prezentat numeroasele demersuri făcute de FSLI în acest context de criza COVID-19 şi am precizat că:

 • Decizia MEN este de a deschide unităţile de învăţămant începând cu data de 2.06.2020 numai pentru elevii din anii terminali (cls. VIII-a, a XII-a şi a XIII-a) în vederea pregătirii acestora pentru susţinerea examenelor de final de ciclu de învăţământ;
 • Pentru restul elevilor şcolile vor rămane închise până în septembrie 2020;
 • MEN a publicat o serie de reglementări privind derularea examenelor de final de ciclu de învăţământ, dar că poziţia FSLI este că nu avem convingerea că acestea se pot respecta astfel încât să se garanteze siguranţa sănătăţii elevilor, a profesorilor şi a familiilor acestora cu care vor intra ulterior în contact, menţionând că sănătatea şi securitatea la locul de muncă a angajaţilor din educaţie este o preocupare majoră a FSLI;
 • FSLI susţine anularea examenelor de Evaluare Naţională şi Bacalaureat în acest an, iar mediile la finalul celor două cicluri de învățământ să fie stabilite pe baza mediilor obţinute în anii de şcoala anteriori la disciplinele la care ar trebui să dea  examenele în format clasic;
 • Am semnalat faptul că profesorii români s-au adaptat extrem de rapid la predarea online, dar că acest proces a presupus un timp de lucru extins, un nivel ridicat al stresului profesional şi supra-încărcarea acestora. În plus, FSLI a reacţionat ferm pentru prevenirea unor abuzuri în ceea ce priveşte pontajul orelor de muncă.
 • Am confirmat faptul că şi în România elevii cu posibilităţi materiale reduse, provenind din comunităţi sărace sau cei cu CES, nu au avut acces sau au avut acces limitat la şcoala online în această perioadă şi că FSLI se preocupă de modul în care MEN asigură accesul egal la educaţie;
 • Suntem preocupaţi de modul în care MEN va organiza redeschiderea unităţilor şcolare în perioada următoare.

Din dezbateri au reieşit şi următoarele opinii şi concluzii:

 • Tehnologiile și media sunt instrumente care pot fi folosite în procesul educaţional, dar nu putem accepta ca acestea să devină un scop în sine;
 • Evaluarea sumativă și formativă trebuie regândită; este un proces pedagogic complex care trebuie să măsoare cât mai corect performanța elevului. În toate țările se semnalează aceeași situație privind modalitatea de evaluare a elevilor și privind modul în care aceasta se va face în viitor în sensul că în această perioadă de carantină evaluarea elevilor nu a fost reglementată, semnalându-se că în diferite zone sau regiuni din aceeaşi ţară folosindu-se evaluări diferite care pot fi considerate subiective de către părinţi. Sindicatele trebuie să solicite guvernelor/ ministerelor de resort elaborarea unei metodologii de evaluare special pentru situaţii de urgenţă (cu sprijinul specialiştilor);
 • Conform unui studiu realizat la nivel european de ETUCE, elevii își doresc să discute cât mai mult cu profesorii în timpul orelor derulate online, sau după ce acestea s-au încheiat, ceea ce presupune o supra-încărcare a profesorilor;
 • În țările din Europa Centrală și de Est studiul realizat de ETUCE a arătat că: în practică profesorii nu au fost pregătiți să lucreze folosind platforme de e-learning ceea ce a generat un nivel ridicat de stres, supra-încărcarea profesorilor, efectuarea de ore de muncă suplimentare pentru regândirea conținuturilor lecțiilor și adaptarea acestora pentru predarea online. De asemenea, toate țările au semnalat că guvernele au consultat formal sau chiar deloc sindicatele în aceasta perioadă. În diverse ţări, deciziile care au afectat educația au fost luate unilateral de guvern folosind argumentul situației de urgenţă sanitară;
 • Sindicatele trebuie să insiste pentru a se ajunge la un pact social privind educația. Acest pact social trebuie să aibă în vedere alocarea de fonduri suficiente pentru educație și să implice și mediul de afaceri care poate contribui substanțial în acest context;
 • Situația elevilor care nu au acces la educație la distantă din cauza sărăciei și a lipsei resurselor digitale a fost semnalată de Franța, Scoția, Italia, Spania (pe baza unor sondaje și cercetări pe care le-au făcut) și întărită de toate țările participante. Toți am semnalat acest fapt;
 • ETUCE pregătește o declarație privind situația actuală;
 • S-a cerut ca ETUCE să solicite Comisiei Europene să pună la dispoziție procentele din PIB alocate de fiecare stat membru pentru educație în perioada crizei COVID-19 și pentru continuarea procesului de redeschidere a școlilor.