Camerele de supraveghere nu rezolvă problema violenței în spațiul școlar

Federația Sindicatelor Libere din Învățământ și Federația Sindicatelor din Educație „Spiru Hartet” nu susțin inițiativa Ministerului Educației privind introducerea sistemului de supraveghere audio-video în sălile de clasă fără acordul cadrelor didactice și Continuare »

Oferta de odihnă și tratament pentru anul 2024

După o perioadă plină de provocări și realizări, ca în fiecare an, vă oferim posibilitatea de a vă planifica concediul de odihnă. Tocmai de aceea, am pregătit o selecție de oferte concepute Continuare »

Școlile din România au nevoie urgentă de o strategie de combatere a violenței de orice gen

Sistemul de educație din România își arată din nou vulnerabilitatea în fața cazurilor de violență și abuz, fie că vorbim despre situația de la Școala “Nicolae Titulescu” din Capitală sau de cazul Continuare »

FSLI condamnă consumul de droguri

Consumul de droguri trebuie stopat, iar cei implicaţi în traficul de substanţe, indiferent cine sunt, trebuie să răspundă în faţa legii! Federaţia Sindicatelor Libere din Învăţământ condamnă acţiunea persoanelor care au avut Continuare »

Contractul Colectiv de Muncă a fost înregistrat la MInisterul Muncii

  În data de 5 iulie 2023, la Ministerul Muncii și Solidarității Sociale a fost înregistrat Contractul Colectiv de Muncă Unic la Nivel de Sector de Negociere Colectivă Învățământ Preuniversitar. Descarcă CCMUNSNCIP Continuare »

SUNT ÎN GREVĂ! Pentru că îmi pasă de educație!

SUNT ÎN GREVĂ! Pentru că îmi pasă de educație! Pentru că mi-am respectat elevii și pe părinții acestora! Pentru că m-am săturat de CONTINUA REFORMĂ, fără noimă, fără obiective, fără ținte strategice, Continuare »

Cuvântul Sindicatului – Anul VIII, Nr. 1 (13), mai 2023

Alianța Sindicatelor din Învățământ Suceava își reiterează publicația ”Cuvântul Sindicatului” în contextul noilor provocări din domeniul educației. Cuvantul Sindicatului – Anul VIII, Nr. 1 (13), mai 2023 Continuare »

A fost emis Ordinul privind acordarea voucherelor de vacanță pentru anii 2023-2026

A fost emis Ordinul privind aprobarea Regulamentului de acordare a voucherelor de vacanță pentru unitățile/instituțiile de învățământ se stat  în Minsterul Educației și în alte instituții publice din subordinea/coordonarea acestuia, pentru anii Continuare »

FSLI depune din nou în Parlament proiectul de lege privind protecția cadrelor didactice

FSLI depune din nou în Parlament proiectul de lege privind protecția cadrelor didactice! Parlamentarii care refuză adoptarea acestei legi devin complicii agresorilor din şcoli! Federaţia Sindicatelor Libere din Învăţământ va depune din Continuare »

 

Calendarul înscrierii în învăţământul primar pentru anul şcolar 2013-2014

martie 2013 Afişarea programului de evaluare a dezvoltării psihosomatice a   copiilor solicitată de părinţi, în conformitate cu prevederile din   Metodologia de înscriere a copiilor în învăţământul primar pentru anul şcolar   2013-2014, prevăzută în anexa nr. 2 la ordin Afişarea   unităţilor/instituţiilor în care se realizează evaluarea dezvoltării   psihosomatice a copiilor solicitată de părinţi, în conformitate cu   prevederile din Metodologia de înscriere a copiilor în învăţământul primar   pentru anul şcolar 2013-2014, prevăzută în anexa nr. 2 la ordin
28 martie 2013 Anunţarea, prin afişare la sediul unităţii de învăţământ, a   criteriilor specifice de departajare elaborate de unităţile de învăţământ, în   urma consultării cadrelor didactice şi a partenerilor sociali – sindicate,   consiliu reprezentativ al părinţilor – avizate, din punctul de vedere al   legalităţii, de către consilierul juridic şi aprobate în consiliul de   administraţie al unităţii de învăţământ Anunţarea, prin afişare la sediul   unităţii de învăţământ, a listei documentelor care să dovedească îndeplinirea   criteriilor specifice de departajare
30 martie – 7 aprilie 2013 Organizarea, în fiecare unitate de învăţământ în care se   desfăşoară activitate specifică clasei pregătitoare, a unei „Zile a   porţilor deschise”, zi în care părinţii, copiii şi alte persoane   interesate pot vizita spaţiile dedicate activităţilor claselor pregătitoare   şi pot purta discuţii cu personalul unităţii de învăţământ implicat în   această activitate
1-12 aprilie 2013 Organizarea, în unităţile de învăţământ preşcolar, a   întâlnirilor pentru informarea şi consilierea părinţilor copiilor din   grădiniţă care vor fi cuprinşi, în anul şcolar 2013-2014, în învăţământul   primar
2-19 aprilie 2013 Realizarea evaluării nivelului de dezvoltare psihosomatică a   copiilor pentru care Metodologia de înscriere a copiilor în învăţământul   primar pentru anul şcolar 2013-2014, prevăzută în anexa nr. 2 la ordin,   prevede această evaluare
2-19 aprilie 2013 Comunicarea rezultatului evaluării dezvoltării psihosomatice a   copilului, în scris, părintelui care a solicitat evaluarea
19 aprilie 2013 Transmiterea de către centrele judeţene de resurse şi   asistenţă educaţională/Centrul Municipiului Bucureşti de Resurse şi Asistenţă   Educaţională a procesului-verbal în care este înscris rezultatul evaluării   dezvoltării psihosomatice a copiilor din judeţ/municipiul Bucureşti comisiei   judeţene/ a municipiului Bucureşti de înscriere a copiilor în învăţământul   primar (comisia judeţeană/ a municipiului Bucureşti)
Completarea şi validarea cererilor-tip de înscriere în clasa   pregătitoare
1 aprilie 2013 Afişarea, la sediul unităţii de învăţământ şi al   inspectoratului şcolar şi pe site-ul acestora, a programului de completare a   cererilor-tip de înscriere în învăţământul primar
2-22 aprilie 2013 Completarea de către părinţi, online sau la unitatea de   învăţământ la care solicită înscrierea copiilor, a cererilor-tip de   înscriere. Validarea cererilor-tip de înscriere la unitatea de învăţământ la   care solicită înscrierea copiilor, zilnic, în intervalul orar 8,00-20,00   (luni-vineri), respectiv 8,00-13,00 (sâmbăta) Depunerea şi validarea   cererilor-tip de înscriere de către părinţii care solicită înscrierea   copiilor la şcoala specială
Prima etapă de înscriere în clasa pregătitoare
23 aprilie 2013 Procesarea de către comisia naţională de înscriere a copiilor   în învăţământul primar (Comisia naţională) a cererilor-tip de înscriere, cu   ajutorul aplicaţiei informatice, şi repartizarea la şcoala de circumscripţie   a copiilor ai căror părinţi au solicitat acest lucru în cererea-tip de   înscriere
24-26 aprilie 2013 Procesarea, la nivelul unităţilor de învăţământ, pe baza   informaţiilor din cererile-tip de înscriere şi din documentele depuse de   părinţi, a cererilor părinţilor care solicită înscrierea la o altă unitate de   învăţământ decât şcoala de circumscripţie, pe locurile rămase libere.   Admiterea sau respingerea cererilor acestora, la nivelul comisiei de   înscriere din unităţile de învăţământ, prin aplicarea criteriilor generale şi   specifice de departajare şi validarea de către consiliul de administraţie al   unităţii de învăţământ a listei candidaţilor admişi în această fază
Marcarea, în aplicaţia informatică, a cererilor-tip de înscriere pentru   candidaţii admişi în această fază
29 aprilie 2013 Procesarea de către Comisia naţională a cererilor-tip de   înscriere, cu ajutorul aplicaţiei informatice, şi repartizarea la şcoala de   circumscripţie a copiilor ai căror părinţi au solicitat înscrierea la o altă   şcoală decât şcoala de circumscripţie, dar nu au fost admişi din lipsă de   locuri şi care au exprimat în această fază opţiunea pentru înscrierea în   şcoala de circumscripţie
29 aprilie 2013 Afişarea în unităţile de învăţământ şi pe site-ul   inspectoratului şcolar şi al unităţilor de învăţământ a candidaţilor   înmatriculaţi, a numărului de locuri rămase libere şi a listei copiilor   neînscrişi după prima etapă
A doua etapă de înscriere în clasa pregătitoare
7 mai 2013 Comunicarea, prin afişare la unităţile de învăţământ şi pe   site-ul inspectoratului, a procedurii specifice de repartizare a copiilor pe   locurile disponibile, elaborată de inspectoratul şcolar Informarea   Ministerului Educaţiei Naţionale de către comisia judeţeană/a municipiului   Bucureşti, cu privire la procedura specifică de repartizare a copiilor pe   locurile disponibile, în etapa a doua
8-17 mai 2013 Depunerea cererii-tip de înscriere la secretariatul unităţii   de învăţământ aflate pe prima poziţie dintre cele 3 opţiuni exprimate pentru   etapa a doua, de către părinţii copiilor care nu au fost cuprinşi în nicio   unitate de învăţământ în etapa anterioară sau care nu au participat la prima   etapă Validarea cererilor-tip de înscriere la unitatea de învăţământ aflată   pe prima poziţie în opţiunile privind înscrierea copiilor
20-23 mai 2013 Procesarea, la nivelul unităţilor de învăţământ, a   cererilor-tip de înscriere depuse de părinţi, aplicând procedura specifică   elaborată de inspectoratul şcolar, pe baza criteriilor generale şi a celor   specifice de departajare, în limita locurilor disponibile Completarea, în   aplicaţia informatică, a datelor din cererile-tip de înscriere pentru   candidaţii admişi în această etapă
24 mai 2013 Afişarea la fiecare unitate de învăţământ a listelor finale   ale copiilor înscrişi în clasa pregătitoare
27-31 mai 2013 Centralizarea şi soluţionarea de către inspectoratul şcolar a   cererilor părinţilor copiilor care nu au fost încă înscrişi la vreo unitate   de învăţământ Soluţionarea de către inspectoratul şcolar a oricărei altei   situaţii referitoare la înscrierea în învăţământul primar, având în vedere,   cu prioritate, interesul educaţional al copilului
Calendarul înscrierii în clasa I a copiilor de 7 ani care nu   au fost înscrişi în învăţământul primar în anul şcolar 2012-2013 şi ai căror   părinţi solicită înscrierea direct în clasa I
2-22 aprilie 2013 Depunerea solicitărilor de înscriere de către părinţii care   solicită înscrierea copilului la şcoala de circumscripţie, la sediul unităţii   de învăţământ respective
23-29 aprilie 2013 Soluţionarea de către unităţile de învăţământ şi, după caz, cu   acordul inspectoratelor şcolare judeţene/Inspectoratului Şcolar al   Municipiului Bucureşti pentru suplimentarea numărului de locuri/clase, a   cererilor de înscriere depuse de către părinţii care solicită înscrierea   copiilor la şcoala de circumscripţie, prin aplicarea prevederilor   Metodologiei de înscriere a copiilor în învăţământul primar pentru anul   şcolar 2013-2014, prevăzută în anexa nr. 2 la ordin
8-17 mai 2013 Depunerea solicitărilor de înscriere de către părinţii care   solicită înscrierea în altă şcoală decât şcoala de circumscripţie, la   unitatea de învăţământ la care solicită înscrierea
20-23 mai 2013 Soluţionarea de către unităţile de învăţământ, respectiv   comisiile judeţene/a municipiului Bucureşti a cererilor de înscriere depuse   de părinţii care solicită înscrierea în altă şcoală decât şcoala de   circumscripţie, prin aplicarea prevederilor Metodologiei de înscriere a   copiilor în învăţământul primar pentru anul şcolar 2013-2014, prevăzută în   anexa nr. 2 la ordin, a procedurii specifice elaborate de către comisiile   judeţene/a municipiului Bucureşti
24 mai 2013 Afişarea la fiecare unitate de învăţământ a listelor finale   ale copiilor înscrişi în clasa I