Istoria ne-a dat o lecție pe care nu am învățat-o: Educația nu trebuie să mai fie politizată!

Astăzi se împlinesc 161 de ani de la Unirea Principatelor Române din 1859, sub domnia lui Alexandru Ioan Cuza. Este unul dintre momentele pe care îl celebrăm în fiecare an, pentru că, Continuare »

Controalele din școli realizate de ministrul Educației trebuie să respecte legea, dincolo de intenția bună a acestor verificări!

Zilele trecute ministrul educației, doamna Monica Anisie, a vizitat inopinat, alături de jurnaliști, două unități de învățământ din județul Ialomița, pentru a vedea cu ce greutăți se confruntă învățământul românesc. Controalele au Continuare »

Incertitudini și promisiuni în cadrul Comisiei de dialog social de pe lângă MEC

În data de 15 ianuarie 2020, a avut loc ședința Comisiei de Dialog social de la nivelul MEC, în cadrul căreia s-au discutat următoarele proiecte de acte normative care vizează învățământul preuniversitar: Continuare »

Peste 100 de cadre didactice nu au fost plătite pentru munca prestată în sistem de plata cu ora

Sursa: obiectivdesuceava.ro Alianța Sindicatelor din Învățământ Suceava estimează că peste 100 de profesori încadrați la plata cu ora nu și-au primit drepturile bănești aferente muncii prestate în luna decembrie. Datele primite până Continuare »

 

Alianţa Sindicatelor din Învăţământ Suceava a înaintat un memoriu către FSLI, referitor la degrevarea directorilor grădiniţelor cu program normal

Ordinul nr. 6370 din 6 decembrie 2012 privind modificarea Normelor metodologice pentru stabilirea obligaţiei didactice de predare a personalului de conducere din inspectoratele şcolare, unităţile de învăţământ, unităţile conexe, precum şi a personalului de îndrumare şi control din inspectoratele şcolare şi a personalului didactic din Casele corpului didactic, prin Art.5, alin. (1) s-a comis o gravă nedreptate personalului de conducere din unităţile preşcolare cu program normal, prin neincluderea acestei categorii de personal de conducere în textul – „Art. 5. – (l) Directorii grădiniţelor cu program prelungit/săptămânal, cu personalitate juridică, profesori pentru învăţământul preşcolar, sunt degrevaţi parţial de norma didactică şi efectuează 2-4 ore/săptămână în cadrul obligaţiei didactice de predare în specialitate, în alte unităţi de învăţământ, conform specializărilor înscrise pe diploma/diplomele de studii. „

Punerea în practică a Ordinului M.E.C.T.S nr. 6370/06.12.2012 reprezintă o măsură discriminatorie pentru directorii grădiniţelor cu program normal, în condiţiile în care indiferent de tipul de grădiniţă în care se funcţionează se îndeplinesc aceleaşi atribuţii şi responsabilităţi cuprinse în fişa postului, activitatea este evaluată din perspectiva aceloraşi indicatori de performanţă, ne supunem aceluiaşi cadru legal, avem aceleaşi atribuţii specificate în Legea nr. 1/2011, ROFUIP nr.4925/2005, alte ordine, hotărâri, note şi mai mult decât atât nu s-a ţinut cont de numărul mare de copii/ grupe înscrişi în unităţile de învăţământ preşcolar cu program normal care cuprind efective de peste 300 copii, cu 12-14 grupe (exemplu: GPN „Ţăndărică” Suceava are un număr de 320 copii cuprinşi în 14 grupe).

În acest context, vă rugăm să analizaţi aspectele expuse în susţinerea noastră privind degrevarea parţială de norma didactică, astfel încât şi personalul de conducere din grădiniţele cu program normal să beneficieze de aceleaşi prevederi ca şi restul personalului de conducere din celelalte tipuri de unităţi preşcolare.