Revendicările FSLI, revendicările tuturor! E nevoie de solidaritate, indiferent de apartenența sindicală!

Având în vedere că:  Grila de salarizare pentru personalul din învăţământ prevăzută de Legea – cadru nr. 153/2017 nu a fost negociată, ci impusă de actuala Putere, ajungându-se astfel ca, pe o Continuare »

Salariații, indiferent de timpul lucrat, trebuie să beneficieze de vouchere!

În data de 28.02.2018, la sediul Ministerului Educației Naționale a avut loc Comisia de lucru privind emiterea unor Precizări referitoare la aplicarea H.G. nr.215/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice privind acordarea voucherelor de Continuare »

Ministrul Muncii dezinformează! Grila de salarizare pentru educaţie a fost impusă, nu negociată!

Federaţia Sindicatelor Libere din Învăţământ atrage atenția că nu a fost nicio înțelegere secretă în ceea ce privește grilele de salarizare referitoare la educație şi nu a semnat niciun  acord în acest Continuare »

Protestele vor continua! Este nevoie de implicarea tuturor!

În data de 21.02.2018, membri de sindicat afiliaţi la Federaţia Sindicatelor Libere din învăţământ au pichetat sediul Ministerului Muncii şi Justiţiei Sociale. O delegaţie a conducerii F.S.L.I. a înaintat ministrului muncii şi Continuare »

Mii de salariați din educație cu probleme de sănătate sau în concediu de creștere a copilului, pierd venituri semnificative!

Mii de angajaţi din educaţie sunt afectaţi de prevederile Codului Fiscal, prin care a fost stabilită noua formulă de calcul a salariului acordat în timpul concediului medical. Astfel, potrivit calculelor făcute de Continuare »

 

Strategie

STRATEGIA DE DEZVOLTARE

Alianţa Sindicatelor  din Învăţământ Suceava 2012 – 2017

Conferinţa judeţeană adoptă următorul motto:

Schimbarea începe cu tine!

REPER

Alianţa Sindicatelor din Învăţământ Suceava, este noua denumire a Sindicatului Judeţean Învăţământ „Spiru Haret” Suceava. Sindicatul Judeţean Învăţământ „Spiru Haret” Suceava a fost înfiinţat la 23 ianuarie 1990 de către dl. prof. Constantin Cernica, şi este membru fondator al Federaţiei Sindicatelor Libere din Învăţământ.

În urma reorganizării juridice declanşate în aprilie 2011, grupele sindicale componente, şi-au dobândit personalitatea juridică la judecătoriile zonale, iar Sindicatul Judeţean Învăţământ „Spiru Haret” Suceava şi-a schimbat denumirea în Alianţa Sindicatelor din Învăţământ Suceava, în baza hotărârii judecătoreşti nr. 2366 din 22.11.2011, dată de Tribunalul Suceava.

Alianţa Sindicatelor din Învăţământ Suceava este continuatorul de drept al Sindicatului Judeţean Învăţământ „Spiru Haret” Suceava.

Sediul ASIS se află în str. Ștefan cel Mare, nr. 48, 720026 Suceava.

CONTEXT

Sistemul de învăţământ nu mai este un domeniu atractiv în România, fapt demonstrat de media de vârstă ridicată a salariaţilor. Activitatea cadrelor didactice presupune răbdare, multe cunoştinţe, responsabilitate şi prea multe sacrificii, comparativ cu satisfacţiile materiale.

Motivele care au transformat educaţia într-un domeniu lipsit de interes sunt:

  • salariile foarte mici,
  • reduceri de personal,
  • închiderea unor şcoli,
  • dezinteresul MECTS pentru integrarea tinerilor specialişti.

Efectul: învăţământul va fi lipsit de viziune, iar fără această viziune calitatea actului educaţional va deveni îndoielnică, într-un sistem care se vrea modern.

Alianţa Sindicatelor din Învăţământ Suceava, în spiritul valorii şi misiunii sale, va acţiona în perioada 2012 – 2017, pentru:

  • promovarea şi apărarea demnităţii, drepturilor şi intereselor membrilor de sindicat;
  • îmbunătăţirea condiţiilor sociale, de muncă şi salarizare a personalului din învăţământul preuniversitar;
  • dezvoltarea organizaţiilor sindicale, în contextul descentralizării, prin procesul de profesionalizare a activităţii sindicale;
  • implicarea ASI Suceava în definitivarea unei reforme coerente şi sustenabile în învăţământul preuniversitar;
  • dezvoltarea parteneriatelor cu organizaţii sindicale, nonguvernamentale şi administrative, la nivel naţional şi internaţional.

 Întocmit: Ing. Leonte Giani, Prof. Irimia Dumitru, Prof. Buduşanu Vasile, ing. Corbotiuc Radu Vasile, Prof. Cocoreanu Aurelian, Prof. Radu Jureschi

Download (pdf)