Toți salariații primesc vouchere în valoare de 1450 lei

Soluția propusă de FSLI, pentru a ieși din impasul legat de vouchere, de a se acorda suma de 1450 lei, indiferent dacă salariații au lucrat un an sau mai puțin, în intervalul Continuare »

Regulamentul privind acordarea voucherelor de vacanță

În ședința Comisiei paritare de la nivelul ISJ Suceava a fost aprobat Regulamentul privind acordarea voucherelor de vacanță. Prezentul Regulament reprezintă cadrul general care reglementează acordarea voucherelor de vacanță salariaților din cadrul unităților/instituțiilor Continuare »

Guvernul României încalcă prevederile Constituţiei şi intervine în deciziile instanţelor de judecată

Federaţia Sindicatelor Libere din Învăţământ atrage atenţia asupra faptului că Guvernul României încalcă prevederile Constituţiei, privind separaţia puterilor în stat, întrucât intervine în deciziile instanţelor de judecată. FSLI a solicitat Avocatului Poporului Continuare »

Campanie de strângere de semnături pentru majorarea salariilor personalului nedidactic din şcoli

Membrii Alianței Sindicatelor din Învățământ (ASI) Suceava, personal didactic şi didactic auxiliar, se alătură campaniei naționale de strângere de semnături pentru susținerea personalului nedidactic din şcoli.. Citeşte mai mult pe Monitorul de Continuare »

Angajații CCD trebuie să beneficieze de majorările salariale de la 1 martie 2018

Alianța Sindicatelor din Învățământ Suceava a fost sesizată cu privire la faptul că personalul didactic angajat al caselor corpului didactic nu a beneficiat de majorarea cu 20% a cuantumului brut al salariilor Continuare »

 

Strategie

STRATEGIA DE DEZVOLTARE

Alianţa Sindicatelor  din Învăţământ Suceava 2012 – 2017

Conferinţa judeţeană adoptă următorul motto:

Schimbarea începe cu tine!

REPER

Alianţa Sindicatelor din Învăţământ Suceava, este noua denumire a Sindicatului Judeţean Învăţământ „Spiru Haret” Suceava. Sindicatul Judeţean Învăţământ „Spiru Haret” Suceava a fost înfiinţat la 23 ianuarie 1990 de către dl. prof. Constantin Cernica, şi este membru fondator al Federaţiei Sindicatelor Libere din Învăţământ.

În urma reorganizării juridice declanşate în aprilie 2011, grupele sindicale componente, şi-au dobândit personalitatea juridică la judecătoriile zonale, iar Sindicatul Judeţean Învăţământ „Spiru Haret” Suceava şi-a schimbat denumirea în Alianţa Sindicatelor din Învăţământ Suceava, în baza hotărârii judecătoreşti nr. 2366 din 22.11.2011, dată de Tribunalul Suceava.

Alianţa Sindicatelor din Învăţământ Suceava este continuatorul de drept al Sindicatului Judeţean Învăţământ „Spiru Haret” Suceava.

Sediul ASIS se află în str. Ștefan cel Mare, nr. 48, 720026 Suceava.

CONTEXT

Sistemul de învăţământ nu mai este un domeniu atractiv în România, fapt demonstrat de media de vârstă ridicată a salariaţilor. Activitatea cadrelor didactice presupune răbdare, multe cunoştinţe, responsabilitate şi prea multe sacrificii, comparativ cu satisfacţiile materiale.

Motivele care au transformat educaţia într-un domeniu lipsit de interes sunt:

  • salariile foarte mici,
  • reduceri de personal,
  • închiderea unor şcoli,
  • dezinteresul MECTS pentru integrarea tinerilor specialişti.

Efectul: învăţământul va fi lipsit de viziune, iar fără această viziune calitatea actului educaţional va deveni îndoielnică, într-un sistem care se vrea modern.

Alianţa Sindicatelor din Învăţământ Suceava, în spiritul valorii şi misiunii sale, va acţiona în perioada 2012 – 2017, pentru:

  • promovarea şi apărarea demnităţii, drepturilor şi intereselor membrilor de sindicat;
  • îmbunătăţirea condiţiilor sociale, de muncă şi salarizare a personalului din învăţământul preuniversitar;
  • dezvoltarea organizaţiilor sindicale, în contextul descentralizării, prin procesul de profesionalizare a activităţii sindicale;
  • implicarea ASI Suceava în definitivarea unei reforme coerente şi sustenabile în învăţământul preuniversitar;
  • dezvoltarea parteneriatelor cu organizaţii sindicale, nonguvernamentale şi administrative, la nivel naţional şi internaţional.

 Întocmit: Ing. Leonte Giani, Prof. Irimia Dumitru, Prof. Buduşanu Vasile, ing. Corbotiuc Radu Vasile, Prof. Cocoreanu Aurelian, Prof. Radu Jureschi

Download (pdf)