A fost semnat ordinul privind acordarea voucherelor de vacanță pentru anul 2020

Astăzi a avut loc ședința Comisiei de Dialog Social de la MEC, în cadrul căreia a fost avizat Proiectul de OMEC privind acordarea voucherelor de vacanță pentru anul 2020. Tot astăzi, Ordinul Continuare »

Atitudinea iresponsabilă a MEC produce consecințe

Alianța Sindicatelor din Învățământ Suceava a atras atenția, în nenumărate rânduri, asupra riscului mare de răspândire a virusului COVID-19 în școli, dacă acestea vor fi deschise în perioada 2-12 iunie 2020. Această Continuare »

Criza COVID-19: Concluzii seminarului organizat de ETUCE

În data de 25 mai 2020, ETUCE (European Trade Union Committee for Education) – Comitetul European Sindical pentru Educație, instituție la care la care FSLI este afiliată, a organizat un seminar în cadrul Continuare »

Lipsa de respect la adresa salariaților din învățământ capătă noi valențe

Într-un total dispreț față de instituția dialogului social, fără o minimă consultare publica privind intențiile legate de modalitățile și modurile de finalizare a parcursului școlar de către elevii din clasele terminale,  doua Continuare »

FSLI solicită MEC revocarea măsurii privind reducerea posturilor din CJRAE

Federația Sindicatelor Libere din Învățământ solicită Ministerului Educației și Cercetării, Monica Anisie, revocarea măsurii privind reducerea numărului de posturi finanțate din bugetul de stat pentru unitățile de învățământ special și centrele județene/al Continuare »

 

Sindicaliştii din învăţământ le amintesc primarilor că au obligaţia de a deconta naveta profesorilor

Liderii sindicatelor din învăţământul preuniversitar sucevean atrag atenţia autorităţilor locale că, potrivit legii, au obligaţia de a cuprinde în bugetele locale sumele necesare decontării navetei cadrelor didactice şi personalului didactic auxiliar.
Acest fapt este prevăzut în OUG 83 din decembrie 2014, care menţionează că primăriile trebuie să deconteze naveta angajaţilor şcolii care nu dispun de locuinţă în localitatea unde au postul.

“Finanţarea acestor cheltuieli se va face din veniturile proprii ale bugetelor locale şi din sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale”, spune ordonanţa.

Giani Leonte, liderul Alianţei Sindicatelor din Învăţământ Suceava, a punctat că “personalul didactic care face naveta trebuie să îşi înregistreze lunar la secretariatul unităţii de învăţământ cererea prin care solicită decontarea navetei, copie după actul de identitate şi actele justificative – abonament sau bilete de călătorie dacă naveta se face cu mijloc de transport în comun, adeverinţa de la firma transportatoare privind valoarea abonamentului pe ruta respectivă, copie după certificatul de înmatriculare a autoturismului când se face naveta cu autoturismul şi nu există mijloc de transport în comun pe ruta respectivă”.

În continuare, Consiliul de Administraţie al unităţii de învăţământ va aproba sumele necesare decontării navetei şi va emite o hotărâre pe care o va comunica în termen de cinci zile Consiliului Local.
În acest sens, directorii unităţilor şcolare trebuie să facă demersurile necesare către autorităţile administraţiilor publice pentru cuprinderea în bugetele locale a sumelor destinate decontării navetei cadrelor didactice şi personalului didactic auxiliar.

Leonte a mai spus că în unele comune este o tradiţie ca naveta să fie decontată integral, în timp ce există localităţi, de exemplu Păltinoasa, unde oamenii şcolii nu au primit niciodată bani pentru transport.
Sursa: Monitorul de Suceava