FSLI condamnă decizia comisiei de cercetare din cadrul Colegiului “Spiru Haret” din Ploiești care a găsit-o vinovată pe profesoara înjunghiată

Federaţia Sindicatelor Libere din Învăţământ condamnă ferm decizia membrilor comisiei de cercetare din cadrul Colegiului “Spiru Haret” – Ploiești care consideră că, profesoara care a fost înjunghiată în fața cancelariei pe 29 Continuare »

Contractul Colectiv de Muncă a fost înregistrat la Ministerul Muncii și Justiției Sociale

În ziua de miercuri, 17 aprilie 2019, Contractul Colectiv de Muncă Unic la Nivelul Sectorului de Activitate Învățământ Preuniversitar a fost înregistrat la Ministerul Muncii și Justiției Sociale, sub numărul 435/17 aprilie Continuare »

Metodologia privind mobilitatea personalului didactic s-a modificat!

Ordinul nr. 3886/2019 pentru modificarea şi completarea Metodologiei-cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2019-2020, aprobată prin Ordinul ministrului interimar al educaţiei naţionale nr. 5.460/2018 poate Continuare »

Activitatea remedială, interpretare și birocratizare excesivă!

Federația Sindicatelor Libere din învățământ s-a adresat domnului Ionel Florian Lixandru – ministru secretar de stat în MEN cu rugămintea de a transmite inspectoratelor școlare județene/al municipiului București, instrucțiuni privind modul de Continuare »

Contractul Colectiv de Muncă Unic la Nivelul Sectorului de Activitate din Învățământul Preuniversitar a fost semnat

În ziua de joi, 11 aprilie 2019, s-a semnat Contractul Colectiv de Muncă Unic la Nivelul Sectorului de Activitate din Învățământul Preuniversitar. Urmează înregistrarea acestuia la Ministerul Muncii și Justiției Sociale. Descarcă Continuare »

 

Se impune regândirea sistemului de acordare a indemnizațiilor de conducere pentru directori, secretari și contabili

În cadrul întâlnirii desfăşurată la sediul ministerului luni, 09.02.2015, la care a participat domnul secretar de stat Vasile Șalaru, s-a stabilit, ca joi, 12.02.2015, să se întrunească comisia tehnică formată din reprezentanţii MECS şi ai federaţiilor sindicale reprezentative la nivel de sector de activitate învăţământ preuniversitar, în cadrul căreia să fie discutate mai multe proiecte de acte administrative cu caracter normativ, inclusiv metodologia privind normarea personalului din învăţământ.

În data de 10.02.2015, reprezentanţii Direcţiei Generale Buget-Finanţe, Salarizare şi Resurse Umane ne-au transmis Proiectul Ordinului privind aprobarea Normelor metodologice pentru stabilirea obligaţiei didactice de predare la catedră, a structurilor funcţionale pentru personalul de conducere şi a criteriilor de stabilire a indemnizaţiilor de conducere specifice din inspectoratele şcolare, din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat, din unităţile de învăţământ special şi din unităţile conexe şi anexele la acesta.

Analizând conţinutul anexelor- parte integrantă din proiectul ordinului mai sus menţionat – Federaţia Sindicatelor Libere din Învăţământ a observat următoarele:

  1. Ministerul intenţionează modificarea, de la 1 septembrie 2015, a obligaţiei didactice de predare la catedră pentru personalul de conducere, îndrumare şi control din inspectoratele şcolare, din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat, din unităţile de învăţământ special şi din unităţile conexe, astfel încât unele dintre categoriile de personal didactic de conducere – care în temeiul OMECTS nr. 4865/2011, cu modificările şi completările ulterioare, beneficiază în prezent de degrevare parţială de norma didactică de predare – să efectueze integral norma de predare şi să nu mai beneficieze de degrevare;
  2. Se doreşte modificarea, de la 1 mai 2015, a cuantumului indemnizaţiilor de conducere pentru personalul de conducere din unităţile de învăţământ preuniversitar şi din cele conexe, dar şi a indemnizaţiilor pentru personalul de conducere, de îndrumare şi control din inspectoratele şcolare şi casele corpului didactic.
  3.  Se urmăresc modificări majore, începând cu data de 1 mai 2015, în sistemul de normare a personalului didactic auxiliar şi personalului nedidactic din unităţile de învăţământ, în funcţie de numărul mediu de elevi la nivel de judeţ/municipiul Bucureşti.

Din analiza celor 6 anexe ale proiectului de ordin mai sus menţionat, am concluzionat că reprezentanţii MECS doresc să introducă, în cursul anului şcolar 2014 -2015, schimbări majore în sistem, care vor genera reduceri de norme didactice de predare, dar şi de posturi didactice auxiliare şi nedidactice, precum şi semnificative modificările ale indemnizaţiilor de conducere.

Adoptarea unor asemenea măsuri, într-un timp atât de scurt, va avea consecinţe perturbatoare în sistemul de învăţământ, afectând în primul rând elevii, dar va conduce şi la scăderea calităţii actului managerial. Nu poţi să fii, concomitent, cadru didactic de predare şi manager al unei unităţi de învăţământ cu personalitate juridică şi să obţii şi rezultate atât la catedră, dar şi ca manager!

Federaţia Sindicatelor Libere din Învăţământ apreciază că SE IMPUNE, cu prioritate, MODIFICAREA LEGII NR. 63/2011. AŞA CUM SE PREVEDE EXPRES LA PCT. 9 DIN ACORDUL SEMNAT DE GUVERNUL ROMÂNIEI cu reprezentanţii federaţiilor sindicale din învăţământ la data de 27.10.2014, inclusiv a Anexei nr. 4 – în care sunt prevăzute indemnizaţiile de conducere şi, numai ulterior, se poate discuta acest proiect de ordin.

Este necesară regândirea în integralitatea sa a sistemului de acordare a indemnizaţiilor de conducere, de îndrumare şi control din învăţământul preuniversitar, în raport şi de realităţile existente în sistem, iar acest lucru este posibil numai printr-o modificare a Legii nr. 63/2011, nu prin adoptarea unui act admnistrativ cu caracter normativ, de forţă juridică inferioară.

De asemenea, este absolut necesară o dezbatere serioasă, în ceea ce priveşte normarea personalului din învăţământ, în cadrul căreia să fie consultate toate categoriile de personal din învățământ.

În aceste condiţii, propunem amânarea oricărei discuţii pe marginea Proiectului Ordinului privind aprobarea Normelor metodologice pentru stabilirea obligaţiei didactice de predare la catedră, a structurilor funcţionale pentru personalul de conducere şi a criteriilor de stabilire a indemnizaţiilor de conducere specifice din inspectoratele şcolare, din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat, din unităţile de învăţământ special şi din unităţile conexe şi a anexelor la acesta, până la modificarea legii.