A fost semnat ordinul privind acordarea voucherelor de vacanță pentru anul 2020

Astăzi a avut loc ședința Comisiei de Dialog Social de la MEC, în cadrul căreia a fost avizat Proiectul de OMEC privind acordarea voucherelor de vacanță pentru anul 2020. Tot astăzi, Ordinul Continuare »

Atitudinea iresponsabilă a MEC produce consecințe

Alianța Sindicatelor din Învățământ Suceava a atras atenția, în nenumărate rânduri, asupra riscului mare de răspândire a virusului COVID-19 în școli, dacă acestea vor fi deschise în perioada 2-12 iunie 2020. Această Continuare »

Criza COVID-19: Concluzii seminarului organizat de ETUCE

În data de 25 mai 2020, ETUCE (European Trade Union Committee for Education) – Comitetul European Sindical pentru Educație, instituție la care la care FSLI este afiliată, a organizat un seminar în cadrul Continuare »

Lipsa de respect la adresa salariaților din învățământ capătă noi valențe

Într-un total dispreț față de instituția dialogului social, fără o minimă consultare publica privind intențiile legate de modalitățile și modurile de finalizare a parcursului școlar de către elevii din clasele terminale,  doua Continuare »

FSLI solicită MEC revocarea măsurii privind reducerea posturilor din CJRAE

Federația Sindicatelor Libere din Învățământ solicită Ministerului Educației și Cercetării, Monica Anisie, revocarea măsurii privind reducerea numărului de posturi finanțate din bugetul de stat pentru unitățile de învățământ special și centrele județene/al Continuare »

 

Propuneri/puncte de vedere ale ASI Suceava, privind modificarea OMEN 3732/20.05.2013, care cuprinde Metodologia de acordare a titlului de Colegiu naţional/Colegiu unităţilor de învăţământ preuniversitar

În data de 27 iunie 2013, în cadrul Departamentului relații de organizare și funcționare a învățământului al  Alianței Sindicatelor din Învățământ Suceava, a avut loc o dezbatere privind Metodologia de acordare a titlului de Colegiu naţional/Colegiu unităţilor de învăţământ preuniversitar. Au rezultat următoarele propuneri și puncte de vedere pe care le-am transmis FSLI în vederea înaintării lor Ministerului Educației Naționale:

 • Indicatorul de performanță nu ar trebui să fie bacalaureatul, ci examenul de competență      profesională,
 • Acești elevi se pregătesc să devină tehnicieni și nu doresc să urmeze studii superioare;
 • Nu au fost luate în considerare elemente importante ca: media de admitere, mediul social de proveniență al elevului, mediul economic, interesul pentru școala, nivelui de pregătire al părinților, posibilitatea de a-i susține pe elevi pe parcursul liceului;
 • Se încalcă principiul egalității de șanse;
 • Trebuie eliminată salarizarea diferențiată, care exprimă falsa performanță (ce este mai important, să progresezi cu un elev de la nota 9 la nota 10 sau de la nota 1 la nota 5?);
 • Condiția de înscriere la bacalaureat să fie media anilor de studiu și care sa fie de minimum 6;
 • Pentru înscrierea la examenul de competență profesională media de promovare a anilor de studiu să fie minimum 5;
 • Reducerea numărului de clase la liceul tehnologic și creșterea numărului de elevi la școlile profesionale,
 • În spiritul autonomiei fiecare instituție de învățământ să se organizeze admitere în funcție de medie atât la liceu cât și la școala profesională;
 • Admitere pentru învățământul universitar,
 • Eliminarea art.4 alin.5 lit.b din Ordin;
 • Introducerea bacalaureatului diferențiat în funcție de gradul de dificultate; A – pentru cei care urmează învățământ superior, B – pentru cei care vor rămâne cu studii medii  tehnicieni;
 • Înlocuirea testelor nationale cu admitere la liceu.