Atitudine de dispreţ faţă de lege din partea Ministerului Educației Naționale

Federația Sindicatelor Libere din Învățământ s-a adresat Ministerului Educaţiei Naționale solicitându-i să intervină pentru acordarea drepturilor salariale ce se cuvin angajaților din sistemul de învățământ de stat. Descarca adresa! Continuare »

Presiuni din partea sindicatelor pentru ca oamenii școlii să-și primească la timp indemnizația pentru hrană

Sursa: monitorulsv.ro Federația Sindicatelor Libere din Învățământ (FSLI), structură din care fac parte peste 8.000 de angajați din județ, face presiuni către Ministerul Finanțelor pentru a interveni pentru a asigura acordarea începând Continuare »

Voucherele de vacanţă se vor acorda și în următorii doi ani!

În MO nr. 1058/13.12.2018, a fost publicată Ordonanţa de urgență referitoare la acordarea voucherelor de vacanță. Descarca OUG aici! Continuare »

Vor începe executările silite, pentru recuperarea banilor câștigați în instanță și neincluși de Guvern în rectificarea bugetară

Federaţia Sindicatelor Libere din Învăţământ constată faptul că în Proiectul  de OUG privind rectificarea bugetară, nu au fost incluse sumele pentru plata sentințelor judecătorești, așa cum prevede legea. Această atitudine față de Continuare »

Inechitățile generate de Legea salarizării pot fi înlăturate

Federația Sindicatelor Libere din Învățământ, supune atenției Comisiei de muncă din Camera Deputaților,  prin adresa înregistrată cu nr. 4254 / 5 noiembrie 2018, următoarele inechități generate de aplicarea Legii – cadru nr. Continuare »

 

Planul de activități al FSLI pentru anul 2016

1.    Susţinerea la legea salarizării unitare, prin intermediul C.S.D.R. care va participa conform Memorandumului Guvernului României la elaborarea proiectului legii salarizării, a următoarelor principii:

 • stabilirea salariului de bază pentru funcția de profesor debutant cu studii superioare în învățământul preuniversitar la nivelul a 2.5 salarii minime brute pe economie;
 • stabilirea salariului de bază pentru funcția de învățător, educatoare debutant cu studii medii în învățământul preuniversitar la nivelul a 2 salarii minime brute pe economie;
 • numărul tranșelor de vechime în învățământ să fie la fel cu cel din alte sectoare bugetare;
 • raportul între salariul de încadrare maxim și salariul debutantului să fie 2.5/1;

2.    Finalizarea demersului F.S.L.I. referitor la debirocratizarea sistemului de învățământ preuniversitar, astfel încât numărul comisiilor care funcționează la nivelul unităților să fie de maximum 7;

3.    Încheierea unor acorduri cu partidele politice parlamentare, în vederea adoptării în Parlament a următoarelor acte normative:

 • pensionarea personalului didactic, la cerere, cu 3 ani înainte de limitele de vârstă prevăzute de legislaţia în vigoare, dacă are o vechime în învăţământ de cel puţin 25 de ani femeile, respectiv 30 de ani bărbaţii;
 • învestirea personalului didactic de predare, de conducere, de îndrumare şi control din învăţământul preuniversitar cu exercițiul autorității publice, pe timpul și în legătură cu îndeplinirea atribuțiilor de serviciu, în limita competențelor stabilite prin lege;
 • modificarea Legii nr.1/2011, în sensul ca gestionarea cheltuielilor de personal pentru unităţile de învăţământ preuniversitar să fie făcută de M.E.N.C.S. – inspectorate şcolare – unităţi de învăţământ, urmând ca Primarul să rămână ordonator principal de credite pentru cheltuielile materiale;

4.   Lansarea, în martie 2016, a OFERTEI DE FORMARE A F.S.L.I., atât cu sprijinul organizaţiilor afiliate, cât şi on-line, folosind reţelele de socializare;

5.   Derularea cursurilor de formare autorizate de M.E.N.C.S. în cadrul Centrelor Regionale de formare, precum şi sprijinirea înfiinţării de noi Centre de Formare judeţene (Argeş, Neamţ);

6.   Organizarea Conferinţei finale a proiectului VS/2015/0030 „Social Partners Promoting Decent Workplaces in the Education Sector for a Healthier Working Life” – “Partenerii sociali promovează locuri de muncă decente în sectorul educaţie pentru o viaţă profesională mai sănătoasa”, 9 – 10 iunie 2016, Bucureşti;

7.   Acreditarea a încă 2 cursuri care au fost solicitate de organizaţiile afiliate în anul 2015, respectiv:

 • Achiziţii publice şi proceduri contabile (pentru contabili, administratori şi directori de şcoli);
 • Secretariat şi arhivare (pentru personalul didactic auxiliar);

8.   Depunerea pentru finanţare a unei serii de proiecte, în funcţie de liniile de finanţare care se vor deschide, probabil, din martie 2016;

9.   Organizarea unor dezbateri sub egida „Dezbateri Naționale pentru Educației și Cercetare – România educată”, acțiune lansată de Administrația Prezidențială:

 • Resursa umană în învățământ – componentă cheie de care depinde calitatea procesului instructiv – educativ;
 • Reformarea programelor școlare – șansa salvării învățământului românesc.