Inechități existente în salarizarea personalului cu funcții de conducere

Federația Sindicatelor Libere din Învățământ a sesizat Guvernul României și Partidul Social Democrat despre inechitățile salarizării personalului de conducere. Factorii care au condus la aceste anomalii, dar și soluția propusă reies din Continuare »

MMJS confirmă că drepturile salariale trebuie calculate raportat salariul de bază efectiv în plată

Urmare a demersului Federației Sindicatelor Libere din Învățământ, Ministerul Muncii și Justiției Sociale confirmă faptul că stabilirea cuantumului tuturor majorărilor salariului de bază trebuie realizată prin raportarea la salariul de bază efectiv Continuare »

Uite sporu’! Nu e sporu’!

Luni, 11 martie 2019, Ministerul Educației Naționale a transmis în școli varianta 2.33 a programului EDUSAL, aplicație care realizează salarizarea în sistemul preuniversitar. Constatăm că sporul pentru învățământ special, de 15%, acordat Continuare »

Informare privind dezbaterea între reprezentații directorilor și MEN

Luni, 04.03.2019, Federația Sindicatelor Libere din Învățământ, a organizat dezbaterea cu tema „Îmbunătățirea managementului unităților de învățământ – prioritate pentru partenerii de dialog social”. La această dezbatere, din partea Ministerului Educației Naționale Continuare »

Concluziile ședinței Colegiului Național al Liderilor FSLI

Miercuri, 27.02.2019, a avut loc ședința Colegiului Național al Liderilor FSLI, ședință la care a participat și ministrul educației naționale, doamna Ecaterina Andronescu. În cadrul ședinței au fost abordate toate problemele discutate Continuare »

 

Planul de activități al FSLI pentru anul 2016

1.    Susţinerea la legea salarizării unitare, prin intermediul C.S.D.R. care va participa conform Memorandumului Guvernului României la elaborarea proiectului legii salarizării, a următoarelor principii:

 • stabilirea salariului de bază pentru funcția de profesor debutant cu studii superioare în învățământul preuniversitar la nivelul a 2.5 salarii minime brute pe economie;
 • stabilirea salariului de bază pentru funcția de învățător, educatoare debutant cu studii medii în învățământul preuniversitar la nivelul a 2 salarii minime brute pe economie;
 • numărul tranșelor de vechime în învățământ să fie la fel cu cel din alte sectoare bugetare;
 • raportul între salariul de încadrare maxim și salariul debutantului să fie 2.5/1;

2.    Finalizarea demersului F.S.L.I. referitor la debirocratizarea sistemului de învățământ preuniversitar, astfel încât numărul comisiilor care funcționează la nivelul unităților să fie de maximum 7;

3.    Încheierea unor acorduri cu partidele politice parlamentare, în vederea adoptării în Parlament a următoarelor acte normative:

 • pensionarea personalului didactic, la cerere, cu 3 ani înainte de limitele de vârstă prevăzute de legislaţia în vigoare, dacă are o vechime în învăţământ de cel puţin 25 de ani femeile, respectiv 30 de ani bărbaţii;
 • învestirea personalului didactic de predare, de conducere, de îndrumare şi control din învăţământul preuniversitar cu exercițiul autorității publice, pe timpul și în legătură cu îndeplinirea atribuțiilor de serviciu, în limita competențelor stabilite prin lege;
 • modificarea Legii nr.1/2011, în sensul ca gestionarea cheltuielilor de personal pentru unităţile de învăţământ preuniversitar să fie făcută de M.E.N.C.S. – inspectorate şcolare – unităţi de învăţământ, urmând ca Primarul să rămână ordonator principal de credite pentru cheltuielile materiale;

4.   Lansarea, în martie 2016, a OFERTEI DE FORMARE A F.S.L.I., atât cu sprijinul organizaţiilor afiliate, cât şi on-line, folosind reţelele de socializare;

5.   Derularea cursurilor de formare autorizate de M.E.N.C.S. în cadrul Centrelor Regionale de formare, precum şi sprijinirea înfiinţării de noi Centre de Formare judeţene (Argeş, Neamţ);

6.   Organizarea Conferinţei finale a proiectului VS/2015/0030 „Social Partners Promoting Decent Workplaces in the Education Sector for a Healthier Working Life” – “Partenerii sociali promovează locuri de muncă decente în sectorul educaţie pentru o viaţă profesională mai sănătoasa”, 9 – 10 iunie 2016, Bucureşti;

7.   Acreditarea a încă 2 cursuri care au fost solicitate de organizaţiile afiliate în anul 2015, respectiv:

 • Achiziţii publice şi proceduri contabile (pentru contabili, administratori şi directori de şcoli);
 • Secretariat şi arhivare (pentru personalul didactic auxiliar);

8.   Depunerea pentru finanţare a unei serii de proiecte, în funcţie de liniile de finanţare care se vor deschide, probabil, din martie 2016;

9.   Organizarea unor dezbateri sub egida „Dezbateri Naționale pentru Educației și Cercetare – România educată”, acțiune lansată de Administrația Prezidențială:

 • Resursa umană în învățământ – componentă cheie de care depinde calitatea procesului instructiv – educativ;
 • Reformarea programelor școlare – șansa salvării învățământului românesc.