APEL PUBLIC: Luați măsuri urgente de dotare a școlilor cu infrastructura necesară cursurilor online

FSLI: APEL PUBLIC către instituțiile statului: Luați măsuri urgente de dotare a școlilor cu infrastructura necesară cursurilor online; sistemul de învățământ riscă să se blocheze! Federația Sindicatelor Libere din Învățământ atrage atenția Continuare »

Covid-19: Probleme care decurg din aplicarea Ordinului comun MEC/MS

Astăzi, Federația Sindicatelor Libere din Învățământ a înregistrat la Ministerul Educației și Cercetării  Adresa nr. 10108/17.09.2020 prin care atrage atenția asupra problemelor și neclarităților generate de ordinul comun MEC-MS. În același timp, Continuare »

Mesajul Președintelui FSLI cu ocazia deschiderii anului școlar 2020-2021

Dragi elevi, angajați din sistemul de educație și părinți, pregătiți-vă să fiți puternici! Va fi un an școlar dificil, cu multe obstacole și necunoscute, un an școlar fără precedent în țara noastră. Continuare »

A fost lansat Programul național de formare “Profesor în Online”

Federația Sindicatelor Libere din Învățământ (FSLI), în calitate de Furnizor al Programului de formare “Profesor în Online”, împreună cu Digital Nation, în calitate de Furnizor al instrumentelor și metodologiei de formare în Continuare »

Testarea întregului personal din învățământul sucevean are iz electoral!

Intenția Primăriei Suceava de a testa, la început de an școlar, toți angajații din  învățământul preuniversitar din municipiu nu rezolvă problema siguranței din școli. O astfel de intenție naște multe întrebări. Cum Continuare »

 

OUG privind menținerea în activitate a personalului didactic de gen feminin

Aici puteți descărca OUG nr. 3/2020 pentru completarea art. 284 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011. Articolul 284 din LEN 1/2011, actualizat în urma OUG nr. 3 din 20.01.2020:

Art. 284. – (1) Personalul didactic beneficiază de pensie în condiţiile prevăzute de legislaţia de asigurări sociale şi pensii care reglementează sistemul public de pensii.
(11) În termen de 30 de zile calendaristice anterior împlinirii condiţiilor de vârstă standard şi a stagiului minim de cotizare pentru pensionare, personalul didactic poate opta pentru continuarea executării contractului individual de muncă până la împlinirea vârstei standard de pensionare prevăzută de lege pentru bărbaţi, respectiv vârsta de 65 de ani. Angajatorul nu poate îngrădi sau limita acest drept. (alineat introdus prin art. unic din O.U.G. nr. 3/2020, în vigoare de la 20 ianuarie 2020)
(12) Exercitarea dreptului prevăzut la alin. (11) se face în scris, prin cerere adresată consiliului de administraţie al unităţii de învăţământ şi depusă la secretariatul acesteia. (alineat introdus prin art. unic din O.U.G. nr. 3/2020, în vigoare de la 20 ianuarie 2020)
(13) Personalul didactic care a optat pentru continuarea executării contractului individual de muncă până la împlinirea vârstei de 65 de ani în condiţiile alin. (11) beneficiază de toate drepturile personalului didactic. (alineat introdus prin art. unic din O.U.G. nr. 3/2020, în vigoare de la 20 ianuarie 2020)
(14) Personalului didactic care a optat pentru executarea contractului individual de muncă până la împlinirea vârstei de 65 de ani în condiţiile alin. (11) i se aplică, în mod corespunzător prevederile alin. (6) – (8). (alineat introdus prin art. unic din O.U.G. nr. 3/2020, în vigoare de la 20 ianuarie 2020)

(2) Personalul didactic de predare, de conducere, de îndrumare şi control se pensionează pentru limită de vârstă, anticipat şi anticipat parţial, la data încheierii anului şcolar în care împlineşte vârsta standard de pensionare sau, după caz, în situaţia pensiei anticipate şi anticipate parţială, vârsta standard redusă cu cel mult 5 ani. (alineat modificat prin art. I pct. 86 din O.U.G. nr. 49/2014, în vigoare de la 30 iunie 2014)
(21) Prin derogare de la art. 56 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în cazul personalului didactic care se pensionează în condiţiile alin. (2), contractul individual de muncă încetează de drept la data comunicării deciziei de admitere a cererii de pensionare. (alineat introdus prin art. I pct. 87 din O.U.G. nr. 49/2014, în vigoare de la 30 iunie 2014)
(3) Pentru motive temeinice, pensionarea personalului didactic de conducere, de îndrumare şi de control se poate face şi în timpul anului şcolar, cu aprobarea consiliului de administraţie al unităţii de învăţământ, respectiv al inspectoratului şcolar.
(4) Cadrele didactice pensionate pot desfăşura activităţi didactice, salarizate prin plata cu ora, după împlinirea vârstei standard de pensionare.
(5) Personalul didactic pensionat din învăţământ beneficiază de asistenţă medicală şi de acces la casele de odihnă şi la bazele de tratament ale cadrelor didactice.

(6) Personalul didactic de predare titular din învăţământul preuniversitar, cu gradul didactic I sau cu titlul ştiinţific de doctor, care dovedeşte competenţă profesională deosebită, poate fi menţinut ca titular în funcţia didactică până la 3 ani peste vârsta standard de pensionare, anual, la cerere, conform metodologiei aprobate prin ordin al ministrului educaţiei naţionale. (alineat modificat prin art. I pct. 88 din O.U.G. nr. 49/2014, în vigoare de la 30 iunie 2014)

(7) Reîncadrarea în funcţia de personal didactic a personalului didactic pensionat care nu a depăşit cu 3 ani vârsta de pensionare se face anual, cu menţinerea drepturilor şi obligaţiilor care decurg din desfăşurarea activităţii didactice avute anterior pensionării, cu acordul consiliului de administraţie, potrivit metodologiei prevăzute la alin. (6), cu condiţia suspendării pensiei pe durata reîncadrării. (alineat introdus prin art. I pct. 35 din O.U.G. nr. 117/2013, în vigoare de la 30 decembrie 2013)
(8) Personalul didactic de predare titular din învăţământul preuniversitar menţinut ca titular în funcţia didactică până la 3 ani peste vârsta standard de pensionare, prevăzută de legislaţia privind sistemul public de pensii, în condiţiile alin. (6) sau reîncadrat în funcţia de personal didactic, în condiţiile alin. (7), poate fi numit prin detaşare în interesul învăţământului în funcţii vacante de conducere sau de îndrumare şi control, neocupate prin concurs, în condiţiile legii. (alineat introdus prin art. I pct. 89 din O.U.G. nr. 49/2014, în vigoare de la 30 iunie 2014)