Criza COVID-19: Concluzii seminarului organizat de ETUCE

În data de 25 mai 2020, ETUCE (European Trade Union Committee for Education) – Comitetul European Sindical pentru Educație, instituție la care la care FSLI este afiliată, a organizat un seminar în cadrul Continuare »

Lipsa de respect la adresa salariaților din învățământ capătă noi valențe

Într-un total dispreț față de instituția dialogului social, fără o minimă consultare publica privind intențiile legate de modalitățile și modurile de finalizare a parcursului școlar de către elevii din clasele terminale,  doua Continuare »

FSLI solicită MEC revocarea măsurii privind reducerea posturilor din CJRAE

Federația Sindicatelor Libere din Învățământ solicită Ministerului Educației și Cercetării, Monica Anisie, revocarea măsurii privind reducerea numărului de posturi finanțate din bugetul de stat pentru unitățile de învățământ special și centrele județene/al Continuare »

Cerem Președintelui României să promulge legea prin care cadrele didactice pot fi ajutate să desfășoare lecții on-line în condiții optime

Educația din România poate primi șansa de a merge mai departe, în mod egal pentru toate cadrele didactice și pentru toți elevii. Este nevoie ca Statul român să se implice până la Continuare »

Argumente pentru exceptarea personalului didactic-auxiliar și nedidactic de la măsura șomajului tehnic

APEL ÎNAINTAT GUVERNULUI ROMÂNIEI – ARGUMENTE pentru exceptarea personalului didactic auxiliar și nedidactic din unitățile și instituțiile din învățământul preuniversitar, din inspectoratele școlare, din bibliotecile centrale universitare, precum și din învățământul universitar, Continuare »

 

MEC are obligația de a dispune măsuri unitare la nivel național

În condițiile declarării a stării de urgență la nivel național, generată de pandemia de COVIT-19, Federația Sindicatelor Libere din Învățământ a solicitat Ministerului Educației și Cercetării, prin Adresa nr. 221 din 20.03.2020, dispunerea unor măsuri unitare la nivel național, care să asigure respectarea principiului fundamental al egalității în drepturi, fără privilegii și discriminări pentru toți cetățenii.

Totodată, F.S.L.I. consideră că Nota M.E.C. nr. 8731/18.03.2020, care transferă în responsabilitatea unităților de învățământ decizia privind continuarea învățării on-line la nivelul unității, nu ține seama de realitățile din sistemul educațional. Această Notă nu ține cont de faptul că nu toți elevii (și avem în vedere și elevii din mediul urban, inclusiv din zonele sărace ale municipiului București, nu doar pe cei din mediul rural) au acces la internet și mijloacele necesare pentru a se conecta. Și, din păcate, sunt și cadre didactice în această situație.

Faptul că li se solicită cadrelor didactice să trimită la unitățile de învățământ programul acestor ore, ca argument pentru ca oamenii să-și primească salariile, a creat o stare de neliniște suplimentară, pe lângă cea generată de această pandemie.

Fără o intervenție clară și precisă a Ministerului Educației și Cercetări prin proceduri scrise, aplicabile la nivel național pentru toate nivelurile de învățământ, privind desfășurarea activităților în această perioadă și plata drepturilor salariale pentru toate categoriile de personal din învățământ, în întregul sistem educațional se va genera o stare de tensiune suplimentară. Nu trebuie uitat faptul că mulți dintre părinți își desfășoară activitatea la domiciliu, ceea ce împiedică accesul copiilor la calculatoare/laptopuri/tablete, cât timp părinți își desfășoară programul normal de lucru de la domiciliu.

În funcție de evoluția pandemiei de Covid-19, mai ales după vacanța de primăvară, Ministerul Educației și Cercetării, după consultarea specialiștilor și a tuturor actorilor implicați/interesați în/de procesul educațional va putea să analizeze și să dispună măsuri fezabile pentru încheierea anului școlar și organizarea și desfășurarea examenelor naționale, inclusiv adaptarea programei pentru desfășurarea acestora.

Federația Sindicatelor Libere din învățământ își exprimă disponibilitatea de a contribui la adoptarea celor mai bune soluții, adaptate realităților din sistemul nostru de învățământ.

Federația Sindicatelor Libere din învățământ este alături de personalul din sistem, de elevi și de părinții acestora!