În atenția membrilor de sindicat care și-au echivalat titlul științific de doctor cu gradul didactic I anterior datei de 01.07.2017

În ultima perioadă, am primit numeroase sesizări referitoare la intenția cadrelor didactice care și-au echivalat titlul științific de doctor cu gradul didactic I înainte de data de 01.07.2017- data intrării în vigoare Continuare »

Plângere prealabilă privind echivalarea titlului științific de doctor cu gradul didactic I

Federatiile sindicale formulează plângere prealabilă împotriva OME nr. 3993/2021- privind echivalarea titlului științific de doctor cu gradul didactic I. Descarcă documentul aici! Continuare »

Modificări aduse LEN cu privire la ocuparea funcțiilor de director

Începând cu data de 31 mai 2021 a intrat în vigoare modificările aduse de Ordonanţa de urgenţă nr. 41/2021 pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, privind ocuparea funcțiilor de Continuare »

Demers privind respectarea legii în privința salarizării

Federația Sindicatelor Libere din învățământ și Federația Sindicatelor din Educație „Spiru Haret” au revenit la MEN cu solicitarea de a dispune măsurile ce se impun pentru a se asigura calculul corect al Continuare »

Cursurile în școli vor funcționa după două scenarii

Astăzi, 28 aprilie 2021, au fost aduse modificări Ordinul Comun Ministerul Educației – Ministerul Sănătății privind măsurile aplicabile în contextul prevenirii infecției cu SARS-COV2. Practic, începând cu data de 5 mai 2021, Continuare »

Acrediat: Lecția în on-line!

Află mai multe și completează Formularul de preînscriere pe: www.fsli.ro/index.php/lectia-in-on-line/ Este un program educațional destinat profesorilor, bazat pe exerciții practice interactivitate și sprijin constant în scopul: dobândirii rapide de competențe digitale cu Continuare »

Modificări aduse Calendarului evaluărilor naționale la clasa a II-a, a IV-a și a VI-a

În Monitorul Oficial, Partea I nr. 377 din 12 aprilie 2021 a fost publicat  Ordinul nr. 3647/2021 pentru modificarea Ordinului ministrului educaţiei nr. 3.462/2021 privind aprobarea Calendarului de administrare a evaluărilor naționale Continuare »

Dreptul la concediul de odihnă trebuie respectat conform legii, nu după cum ”vrea” EDUSAL

În ultima perioadă s-au primit numeroase sesizări că programul EDUSAL obligă unitățile de învățământ ca „pe perioada vacanțelor, întregul personal didactic de predare, inclusiv personalul de conducere, să se afle în concediu Continuare »

Uniunea Europeană – Sinteza discuțiilor din cadrul CDS pentru Educație

Sinteza discuțiilor din cadrul Comisiei de Dialog Social pentru Educație de la nivelul UE din  9 martie 2021 Subiectul principal l-a reprezentat PLANURILE NATIONALE DE RECUPERARE ȘI REZILIENȚĂ. Reprezentantul Comisiei Europene dl. Continuare »

 

MEC are obligația de a dispune măsuri unitare la nivel național

În condițiile declarării a stării de urgență la nivel național, generată de pandemia de COVIT-19, Federația Sindicatelor Libere din Învățământ a solicitat Ministerului Educației și Cercetării, prin Adresa nr. 221 din 20.03.2020, dispunerea unor măsuri unitare la nivel național, care să asigure respectarea principiului fundamental al egalității în drepturi, fără privilegii și discriminări pentru toți cetățenii.

Totodată, F.S.L.I. consideră că Nota M.E.C. nr. 8731/18.03.2020, care transferă în responsabilitatea unităților de învățământ decizia privind continuarea învățării on-line la nivelul unității, nu ține seama de realitățile din sistemul educațional. Această Notă nu ține cont de faptul că nu toți elevii (și avem în vedere și elevii din mediul urban, inclusiv din zonele sărace ale municipiului București, nu doar pe cei din mediul rural) au acces la internet și mijloacele necesare pentru a se conecta. Și, din păcate, sunt și cadre didactice în această situație.

Faptul că li se solicită cadrelor didactice să trimită la unitățile de învățământ programul acestor ore, ca argument pentru ca oamenii să-și primească salariile, a creat o stare de neliniște suplimentară, pe lângă cea generată de această pandemie.

Fără o intervenție clară și precisă a Ministerului Educației și Cercetări prin proceduri scrise, aplicabile la nivel național pentru toate nivelurile de învățământ, privind desfășurarea activităților în această perioadă și plata drepturilor salariale pentru toate categoriile de personal din învățământ, în întregul sistem educațional se va genera o stare de tensiune suplimentară. Nu trebuie uitat faptul că mulți dintre părinți își desfășoară activitatea la domiciliu, ceea ce împiedică accesul copiilor la calculatoare/laptopuri/tablete, cât timp părinți își desfășoară programul normal de lucru de la domiciliu.

În funcție de evoluția pandemiei de Covid-19, mai ales după vacanța de primăvară, Ministerul Educației și Cercetării, după consultarea specialiștilor și a tuturor actorilor implicați/interesați în/de procesul educațional va putea să analizeze și să dispună măsuri fezabile pentru încheierea anului școlar și organizarea și desfășurarea examenelor naționale, inclusiv adaptarea programei pentru desfășurarea acestora.

Federația Sindicatelor Libere din învățământ își exprimă disponibilitatea de a contribui la adoptarea celor mai bune soluții, adaptate realităților din sistemul nostru de învățământ.

Federația Sindicatelor Libere din învățământ este alături de personalul din sistem, de elevi și de părinții acestora!