Întâlnire a reprezentanților federațiilor sindicale reprezentative din învățământ cu Prim-Ministrul

Astăzi, 17.02.2021, a avut loc la sediul Guvernului României, o întâlnire a reprezentanților federațiilor sindicale reprezentative din învățământ cu Prim-Ministrul Guvernului României, domnul Florin Cîțu, Ministrul educației, domnul Sorin Cîmpeanu, Secretarul de Continuare »

Structura anului școlar 2021-2022

Anul școlar 2021-2022 se structurează pe două semestre după cum urmează: Semestrul I are 14 săptămâni de cursuri dispuse în perioada 13 septembrie 2021 – 22 decembrie 2021. În perioada 25 – 31 octombrie Continuare »

Avem un  Guvern opac, care ignoră dialogul social și care ia măsuri de austeritate ilogice!

În anul 2021 se repetă scenariul din anii 2009-2010? Avem un  Guvern opac, care ignoră dialogul social și care ia măsuri de austeritate ilogice! Federația Sindicatelor Libere din Învățământ, care apără interesele Continuare »

Cifrele analizei ministrului de Interne arată dezastrul din educație

Trebuie să aibă loc tragedii, ca în sănătate, pentru ca Guvernul să investească în învățământ? 4.000 de clădiri, dintr-un total de peste 25.000 în care funcţionează unităţi școlare, fără autorizație de la Continuare »

Atenție mare la redeschiderea școlilor! Nu ne permitem nicio greșeală; costul plătit ar putea fi sănătatea copiilor și a colegilor noștri!

Redeschiderea unităților de învățământ începând cu data de 8 februarie 2021 va însemna revenirea la normalitate în cadrul sistemului de educație, dar totul trebuie gândit și făcut cu mare responsabilitate. Nu trebuie Continuare »

Corectarea Legii salarizării și a inechităților din sistemul public de pensii, principalele teme discutate de ministrul Muncii cu reprezentanții sindicatelor din educație

sursa: mmuncii.ro Ministrul Muncii și Protecției Sociale, Raluca Turcan, a avut miercuri o întâlnire cu reprezentanții principalelor structuri sindicale din educație. O primă temă discutată cu partenerii sociali a vizat proiectul de Continuare »

FSLI salută decizia Ministerului Educației prin care este redus numărul de elevi la clasa a IX-a

Este una dintre măsurile pentru care federația noastră a militat ani la rândul și ne bucurăm că insistența noastră a dat roade, iar ministrul Sorin Cîmpeanu a dat dovada de receptivitate, conștient Continuare »

Consilierii școlari forțați să accepte un număr de elevi peste limita prevăzută de lege

Federația Sindicatelor Libere din Învățământ, federație la care ASI Suceava este afiliată, s-a adresat, în regim de urgență, Ministerului Educației pentru a clarifica numărul de elevi/preșcolari în raport de care se face Continuare »

Întâlnire de lucru cu ministrul educației. Probleme abordate

Astăzi, 7 ianuarie 2021, a avut loc la sediul Ministerului Educației (ME) o întâlnire a președinților celor trei federații reprezentative din învățământ: FSLI, FSE Spiru Haret și FNS Alma Mater, cu ministrul Continuare »

Austeritatea anunțată de Guvernul Cîțu îndeamnă la declanșarea acțiunilor de protest în educație

Federația Sindicatelor Libere din Învățământ, care apără interesele a peste 165.000 de salariați din învățământ, protestează față de politica de austeritate pe care noul Guvern al României se pregătește să o pună Continuare »

 

Informare privind ședința Comisiei Paritare de la nivelul M.E.N.C.S.

Astăzi,  28.03.2016, a avut loc ședința Comisiei Paritare de la nivelul M.E.N.C.S., în cadrul căreia s-au discutat următoarele probleme:

 1. Adoptarea hotărârii privind organizarea și funcționarea comisiilor paritare de la nivelul unităților și instituțiilor prevăzute în Anexa nr. 4 la C.C.M.U.N.S.A.I.P. care nu au încheiate contracte colective de muncă. M.E.N.C.S. a solicitat amânarea adoptării unei hotărâri privind organizarea și funcționarea comisiilor paritare de la nivelul unităților și instituțiilor care nu au încheiate contracte colective de muncă, pentru a analiza proiectul de hotărâre prezentat de F.S.L.I..

2. Adoptarea unei hotărâri privind acordarea concediului de odihnă suplimentar pentru personalul didactic auxiliar și nedidactic, prevăzut la art. 29 alin. (5) din C.C.M.U.N.S.A.I.P. Având în vedere că soluția la această problemă depinde de modul în care se rezolvă problema de la punctul 1, adoptarea unei hotărâri privind acordarea concediului de odihnă suplimentar s-a amânat pentru următoarea întrunire a Comisiei Paritare de la nivelul M.E.N.C.S., care va avea loc în cel mai scurt timp.

3. Elaborarea proiectului Nomenclatorului bolilor profesionale și a incompatibilităților de ordin medical cu funcția didactică, prevăzut de art. 53 din C.C.M.U.N.S.A.I.P. Doamna secretar de stat Monica Cristina Anisie s-a angajat că va transmite o adresă către Ministerul Sănătății, prin care va propune crearea unui grup de lucru care să realizeze proiectul Nomenclatorului bolilor profesionale și a incompatibilităților de ordin medical cu funcția didactică.

4. Aprobarea ordinului de ministru/notei/circularei privitoare la dobânda legală începând cu anul 2010 și modalitatea de calcul al daunelor-interese dispuse de instanțele de judecatăLa solicitarea noastră, reprezentanții ministerului s-au angajat să transmită o adresă  către M.D.R.A.P., prin care va solicita acestui minister să atragă atenția reprezentanților administrației publice locale asupra obligațiilor ce le incumbă în asigurarea fondurilor necesare pentru plata acestor dobânzi.

5. Aplicarea Legii nr. 71/2015 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice. Reprezentanții FSLI au arătat că există suficiente argumente în favoarea acordării sporului pentru titlul științific de doctor (punctul de vedere al Plenului CSM din 30.06.2015, raportul Comisei de Muncă și Protecție Socială a Camerei Deputaților etc.). Colegiul Director al M.E.N.C.S. va lua o decizie în ședința de săptămâna viitoare privind aplicarea unitară a Legii nr. 71/2015.

6. Stadiul deblocării posturilor didactice auxiliare și nedidactice, potrivit pct. 5 din Acordul încheiat la data de 27.10.2014. Reprezentanții ministerului s-au angajat că în cursul acestei săptămâni vor înainta inspectoratelor școlare o adresă care să permită deblocarea a 1250 posturi pentru învățământul preuniversitar.

7. Emiterea unor Precizări în vederea soluționării problemelor apărute în aplicarea Hotărârii Guvernului nr. 569/2015 pentru aprobarea Normelor metodologice privind decontarea cheltuielilor pentru naveta la şi de la locul de muncă a cadrelor didactice şi a personalului didactic auxiliar din învăţământul preuniversitar de stat, conform adresei comune a organizațiilor noastre nr. 436/725/30.09.2015 înregistrată la cabinetul secretarului de stat pentru învățământ preuniversitar sub nr.  283/01.10.2015. Ministerul Educației va înainta, în cursul acestei săptămâni o adresă către M.D.R.A.P., prin care acest minister să își desemneze reprezentanți pentru o comisie comună, care să analizeze problemele practice apărute după intrarea în vigoare a H.G. nr.569/2015 privind decontarea navetei și care să propună soluții pentru rezolvarea acestora. Această comisie ar urma să se întrunească în data de 07.04.2016.

De asemenea, în cadrul ședinței Comisiei Paritare, M.E.N.C.S. s-a angajat că în cursul acestei săptămâni va solicita inspectoratelor școlare o situație a sumelor restante de la hotărârile judecătorești, neachitate până la data de 31.12.2015, precum și a sumelor necesare pentru plățile aferente anului 2016; totodată, va solicita explicații cu privire la neutilizarea sumelor alocate pentru plata hotărârilor, în anul 2015, acolo unde este cazul, mai ales că anumite județe, care au returnat sume la bugetul de stat, au înregistrat și restanțe la plata acestora.