A fost semnat ordinul privind acordarea voucherelor de vacanță pentru anul 2020

Astăzi a avut loc ședința Comisiei de Dialog Social de la MEC, în cadrul căreia a fost avizat Proiectul de OMEC privind acordarea voucherelor de vacanță pentru anul 2020. Tot astăzi, Ordinul Continuare »

Atitudinea iresponsabilă a MEC produce consecințe

Alianța Sindicatelor din Învățământ Suceava a atras atenția, în nenumărate rânduri, asupra riscului mare de răspândire a virusului COVID-19 în școli, dacă acestea vor fi deschise în perioada 2-12 iunie 2020. Această Continuare »

Criza COVID-19: Concluzii seminarului organizat de ETUCE

În data de 25 mai 2020, ETUCE (European Trade Union Committee for Education) – Comitetul European Sindical pentru Educație, instituție la care la care FSLI este afiliată, a organizat un seminar în cadrul Continuare »

Lipsa de respect la adresa salariaților din învățământ capătă noi valențe

Într-un total dispreț față de instituția dialogului social, fără o minimă consultare publica privind intențiile legate de modalitățile și modurile de finalizare a parcursului școlar de către elevii din clasele terminale,  doua Continuare »

FSLI solicită MEC revocarea măsurii privind reducerea posturilor din CJRAE

Federația Sindicatelor Libere din Învățământ solicită Ministerului Educației și Cercetării, Monica Anisie, revocarea măsurii privind reducerea numărului de posturi finanțate din bugetul de stat pentru unitățile de învățământ special și centrele județene/al Continuare »

 

Graba cu care se organizează concursul de directori va avea consecințe negative asupra beneficiarilor primari ai educației, elevii!

Federația Sindicatelor Libere din Învățământ a militat, în ultimii ani, pentru organizarea concursului de ocupare a funcțiilor de directori și directori adjuncți, însă nu putem accepta ca, un concurs de o asemenea importanță, să se desfășoare într-un interval de timp atât de scurt și în condițiile pe care ministerul le „impune” de pe o zi pe alta!

Consecvenți poziției exprimată de federația noastră privind necesitatea stabilității funcției de conducere exercitate în urma câștigării unui concurs, am fost de acord, în principiu, cu aprobarea metodologiei de concurs, dar cu amendamente, inclusiv acela de amânare a calendarului de desfășurare a concursului, propuneri pe care reprezentanții Ministerului Educației Naționale și Cercetării Științifice nu le-au acceptat.

Este evident faptul că, organizarea concursului în acest moment, în contextul legislativ actual, nu va conduce la depolitizarea funcțiilor de directori și directori adjuncți, în condițiile în care 2 dintre membrii comisiei de concurs sunt reprezentanți ai autorităților administrației publice locale, evident cu orientare politică (care foarte probabil vor veni cu nota în plic) și 1 membru este reprezentantul inspectoratului școlar, iar cei 2 reprezentanți ai cadrelor didactice din unitate sunt minoritari și nu au un rol decizional și nici determinant în desfășurarea acestui concurs.

De la intrarea în vigoare a Legii educației naționale, Federația Sindicatelor Libere din Învățământ a solicitat, miniștrilor educației, prim-miniștrilor, dar și Parlamentului, modificarea legii, inclusiv a dispozițiilor privind componența consiliului de administrație al unităților școlare și a comisiei de concurs pentru ocuparea funcțiilor de conducere, astfel încât candidații la concurs să aibă avizul conform al consiliului profesoral-filtrul cel mai bun pentru eliminarea politicului din școală.

Componența comisiei de concurs pentru ocuparea funcțiilor de conducere din unitățile de învățământ, expres prevăzută de Legea educației naționale nr. 1/2011, din care fac parte 2 reprezentanți ai autorităților administrației publice locale a fost principalul motiv pentru care, din 2011 și până în prezent, nu s-a organizat concursul pentru ocuparea acestor funcții.
În aceste condiții, este evident că, în multe situații (mai ales în cazul concursului pentru ocuparea funcțiilor de directori din mediul rural) evaluarea candidaților la concurs se va realiza de către persoane desemnate de autoritățile administrației locale care nu au nici cea mai mică legătură cu sistemul educațional, fără studii de specialitate și cunoștințe de management educațional.
Așadar, ne întrebăm, cum vor reuși acești membri ai comisiei de concurs să acorde un punctaj corect la proba de evaluare a CV-ului și la proba de interviu în cadrul căreia se susține oferta managerială şi planul operaţional pentru un an sau, după caz, propunerea de proiect de dezvoltare instituţională a unităţii de învăţământ!?

Organizarea acestui concurs într-un interval de timp foarte scurt ( o lună de la publicarea metodologiei și care nu a fost supusă dezbaterii publice), în fața unei comisii de concurs ca cea menționată, va avea un singur rezultat: numirea unor directori fără legitimitate în fața cadrelor didactice din unitățile școlare și care vor fi controlați politic!
Desfășurarea concursului în baza unei metodologii care conține prevederi contrare dispozițiilor legale în vigoare, dar și limitări excesive ale drepturilor fundamentale, va genera un număr mare de acțiuni în justiție promovate de persoanele ale căror drepturi au fost încălcate.
Nu poți institui interdicții de ocupare a funcției de director, după câștigarea concursului, pe considerentul că soțul/soția sau o rudă de gradul I (părinți, copii) este angajat (indiferent de funcția ocupată) la nivelul unității de învățământ pentru care a candidat sau exercită o funcție de îndrumare și control la nivel de inspectorat şcolar sau, după caz, o funcție de conducere la nivel de inspectorat școlar, casa corpului didactic, palatele şi cluburile copiilor şi elevilor, cluburile sportive şcolare. O asemenea interdicție nu este prevăzută în Legea educației naționale sau printr-un alt act normativ. Amintim MENCS că un ordin de ministru nu este superior legii!

Este o „premieră națională” faptul că proba scrisă nu poate fi contestată și este eronat modul cum a fost gândit punctajul care se acordă la evaluarea CV-lui. Titlul științific de doctor și participarea la stagii de formare/perfecționare în străinătate sunt două criterii nerelevante și totodată greu de atins pentru majoritatea candidaților.

Numirea directorilor începând cu semestrul al II-lea al anului școlar 2016-2017 va bulversa întregul sistem educațional, generând o amplă etapă de mobilitate a personalului didactic în timpul cursurilor, mulți profesori suplinitori riscând să–și piardă locul de muncă.
Această mobilitate va avea consecințe nefaste și asupra elevilor, mai ales a celor din clasele de final de ciclu de învățământ, care vor fi nevoiți să se adapteze unui alt stil de predare, la materii pentru care vor susține examenele.

Apreciem că numirile în funcțiile de conducere nu se pot face, dacă nu se dorește bulversarea sistemului, decât la început de an școlar.
Federația Sindicatelor Libere din Învățământ se delimitează de previzibilul eșec al acestui concurs și consideră că depolitizarea funcțiilor de conducere din învățământ presupune, în primul rând, modificări importante ale Legii educației naționale, astfel încât factorul politic să fie exclus din viața comunității școlare.

Federația Sindicatelor Libere din Învățământ consideră că se impune ca Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice să facă o analiză atentă asupra efectelor pe care le va produce în întregul sistem educațional desfășurarea intempestivă a acestui concurs și să adopte măsurile ce se impun pentru evitarea acestora, ținând cont de interesele superioare ale beneficiarilor primari ai educației!