Guvernul României trebuie să anunțe cât mai repede dacă vor fi majorate salariile conform Legii nr.153/2017

Premierul României, domnul Florin Cîțu, a anunțat, din nou, fără a da dovadă că ar avea o minimă doză de părere de rău, că salariile din sistemul de învățământ românesc nu vor Continuare »

Precizări privind îndemnizația pentru titlul științific de doctor

În data de 05.08.2021, Curtea de Apel București – Secția a IX-a de Contencios Administrativ și Fiscal, a admis cererea de suspendare a executării art. 1 alin. (2) din OME nr. 3993/2021, Continuare »

Rezultatele Examenului Național de Titularizare sunt eșecul clasei politice care a condus România în ultimii 30 de ani!

FSLI: Cine vrea să arunce vina doar pe profesori, nu face altceva decât să arunce praf în ochii opiniei publice!              Federația Sindicatelor Libere din Învățământ, cea mai Continuare »

În atenția membrilor de sindicat care și-au echivalat titlul științific de doctor cu gradul didactic I anterior datei de 01.07.2017

În ultima perioadă, am primit numeroase sesizări referitoare la intenția cadrelor didactice care și-au echivalat titlul științific de doctor cu gradul didactic I înainte de data de 01.07.2017- data intrării în vigoare Continuare »

Plângere prealabilă privind echivalarea titlului științific de doctor cu gradul didactic I

Federatiile sindicale formulează plângere prealabilă împotriva OME nr. 3993/2021- privind echivalarea titlului științific de doctor cu gradul didactic I. Descarcă documentul aici! Continuare »

Modificări aduse LEN cu privire la ocuparea funcțiilor de director

Începând cu data de 31 mai 2021 a intrat în vigoare modificările aduse de Ordonanţa de urgenţă nr. 41/2021 pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, privind ocuparea funcțiilor de Continuare »

Demers privind respectarea legii în privința salarizării

Federația Sindicatelor Libere din învățământ și Federația Sindicatelor din Educație „Spiru Haret” au revenit la MEN cu solicitarea de a dispune măsurile ce se impun pentru a se asigura calculul corect al Continuare »

Cursurile în școli vor funcționa după două scenarii

Astăzi, 28 aprilie 2021, au fost aduse modificări Ordinul Comun Ministerul Educației – Ministerul Sănătății privind măsurile aplicabile în contextul prevenirii infecției cu SARS-COV2. Practic, începând cu data de 5 mai 2021, Continuare »

Acrediat: Lecția în on-line!

Află mai multe și completează Formularul de preînscriere pe: www.fsli.ro/index.php/lectia-in-on-line/ Este un program educațional destinat profesorilor, bazat pe exerciții practice interactivitate și sprijin constant în scopul: dobândirii rapide de competențe digitale cu Continuare »

 

FSLI nu susţine proiectul Legii privind drepturile copilului cu dizabilităţi

Federaţia Sindicatelor Libere din Învăţământ se adresează Comisiei pentru învățământ, știință, tineret și sport din Senat și Camera Deputaților cu solicitarea de a nu susţine proiectul Legii privind drepturile copilului cu dizabilităţi, înregistrată la Senatul României sub nr. B 175/01.04.2014.

Aşa cum afirmă şi specialiştii în domeniu (Departamentul de Psihopedagogie Specială din cadrul Facultăţilor de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei ale Universităţii Babeş-Bolyai Cluj-Napoca şi Universităţii Bucureşti), susţinerea acestui proiect de lege nu este în interesul educaţional al copilului cu dizabilităţi şi va genera mari probleme practice.

Din proiectulul legislativ, reiese că educaţia va fi făcută de asistentul social, care însă are alte atribuţii în ceea ce priveşte copilul asistat şi anume – protecţia copilului cu cerințe educative speciale (CES). În şcolile speciale sistemul îi ocroteşte şi îi educă, cadrele didactice fiind persoane cu pregătire specială şi ani buni în învăţământ, care cunosc necesităţile unor astfel de copii şi modalităţile în care ele pot fi satisfăcute.

In sistemul educaţional actual, persoanele cu dizabilităţi primesc-sprijinul necesar pentru o educaţie adaptată la nivelul lor de înţelegere. Aceşti copii care până acum sunt integraţi în școli speciale, beneficiind de o atenţie deosebită, cu o curriculă adaptată la nivelul lor de înţelegere, cu o programă individualizată, cu clasecu un număr redus de elevi, vor fi excluşi din sistemul educaţional gratuit şi obligatoriu pe criterii de dizabilitate, încălcând flagrant Convenţia O.N.U.

Integrarea copiilor senzoriali (cu tulburări de vedere, de auz – surzi, orbi) sau cu tulburări asociate în unităţi şcolare de masă, incluzive chiar şi cu o programa adaptală este de neânţeles.

Reorganizarea unităţilor de învățământ special în centre de intervenţie timpurie în subordinea Direcţiei Generale de Asistență și Protecţie a Copilului presupune schimbări majore pentru cadrele didactice din aceste unităţi. Trecerea într-o altă categorie de angajaţi bugetari și salarizarea corespunzătoare mult diminuată ar fi în defavoarea profesorilor care lucrează cu copiii cu dizabilități, nemaivorbind de programul de lucru.

În învăţământul special, norma de lucru a cadrului didactic este de 40 de ore/săptămână, din care, norma de predare la clasa este de 16-20 de ore, celelalte 20-24 de ore fiind consacrate pregătirii și activităţilor metodice. Trecându-se în subordinea DGAPC, la un program de 8 ore/zi muncă efectiva la clasă, ar fi imposibil să se păstreze standardele actuale de calitate în munca. Niciun specialist, în orice domeniu de activitate cu copilul cu dizabilitati, nu poate presta 8ore/zi munca de calitate pentru a sprijini evoluţia, progresul acestuia. Trebuie sa admitem că și profesorii care lucrează în învăţământul special sunt oameni, și că, oricât de bine pregătiţi profesional ar fi, specificul activităţii cu copiii cu dizabilitati condiţionează la un număr limitat de ore de munca. În plus, zeci de mii de profesori titulari vor intra în restrângere de activitate prin aceasta reorganizare.

 

Federaţia Sindicatelor Libere din învăţământ consideră că un proiect de lege de o asemenea importanţă trebuie supus dezbaterii publice, în perioada de elaborare, cu implicarea tuturor factorilor interesaţi – părinţi, cadre didactice din învăţământul preuniversitar special şi special integrat, facultăţi de specialitate.