Întâlnire a reprezentanților federațiilor sindicale reprezentative din învățământ cu Prim-Ministrul

Astăzi, 17.02.2021, a avut loc la sediul Guvernului României, o întâlnire a reprezentanților federațiilor sindicale reprezentative din învățământ cu Prim-Ministrul Guvernului României, domnul Florin Cîțu, Ministrul educației, domnul Sorin Cîmpeanu, Secretarul de Continuare »

Structura anului școlar 2021-2022

Anul școlar 2021-2022 se structurează pe două semestre după cum urmează: Semestrul I are 14 săptămâni de cursuri dispuse în perioada 13 septembrie 2021 – 22 decembrie 2021. În perioada 25 – 31 octombrie Continuare »

Avem un  Guvern opac, care ignoră dialogul social și care ia măsuri de austeritate ilogice!

În anul 2021 se repetă scenariul din anii 2009-2010? Avem un  Guvern opac, care ignoră dialogul social și care ia măsuri de austeritate ilogice! Federația Sindicatelor Libere din Învățământ, care apără interesele Continuare »

Cifrele analizei ministrului de Interne arată dezastrul din educație

Trebuie să aibă loc tragedii, ca în sănătate, pentru ca Guvernul să investească în învățământ? 4.000 de clădiri, dintr-un total de peste 25.000 în care funcţionează unităţi școlare, fără autorizație de la Continuare »

Atenție mare la redeschiderea școlilor! Nu ne permitem nicio greșeală; costul plătit ar putea fi sănătatea copiilor și a colegilor noștri!

Redeschiderea unităților de învățământ începând cu data de 8 februarie 2021 va însemna revenirea la normalitate în cadrul sistemului de educație, dar totul trebuie gândit și făcut cu mare responsabilitate. Nu trebuie Continuare »

Corectarea Legii salarizării și a inechităților din sistemul public de pensii, principalele teme discutate de ministrul Muncii cu reprezentanții sindicatelor din educație

sursa: mmuncii.ro Ministrul Muncii și Protecției Sociale, Raluca Turcan, a avut miercuri o întâlnire cu reprezentanții principalelor structuri sindicale din educație. O primă temă discutată cu partenerii sociali a vizat proiectul de Continuare »

FSLI salută decizia Ministerului Educației prin care este redus numărul de elevi la clasa a IX-a

Este una dintre măsurile pentru care federația noastră a militat ani la rândul și ne bucurăm că insistența noastră a dat roade, iar ministrul Sorin Cîmpeanu a dat dovada de receptivitate, conștient Continuare »

Consilierii școlari forțați să accepte un număr de elevi peste limita prevăzută de lege

Federația Sindicatelor Libere din Învățământ, federație la care ASI Suceava este afiliată, s-a adresat, în regim de urgență, Ministerului Educației pentru a clarifica numărul de elevi/preșcolari în raport de care se face Continuare »

Întâlnire de lucru cu ministrul educației. Probleme abordate

Astăzi, 7 ianuarie 2021, a avut loc la sediul Ministerului Educației (ME) o întâlnire a președinților celor trei federații reprezentative din învățământ: FSLI, FSE Spiru Haret și FNS Alma Mater, cu ministrul Continuare »

Austeritatea anunțată de Guvernul Cîțu îndeamnă la declanșarea acțiunilor de protest în educație

Federația Sindicatelor Libere din Învățământ, care apără interesele a peste 165.000 de salariați din învățământ, protestează față de politica de austeritate pe care noul Guvern al României se pregătește să o pună Continuare »

 

FSLI cere MENCS să analizeze organizarea și desfășurarea examenului național de definitivare în învățământ

Domnului ministru Adrian Curaj,

Federaţia Sindicatelor Libere din învăţământ vă adresează rugămintea de a analiza oportunitatea adoptării următoarelor măsuri privind optimizarea organizării şi desfăşurării examenului naţional de definitivare în învăţământ:

  1. Corelarea programelor specifice pentru examenul de. definitivat, respectiv pentru examenul de obţinere a gradului didactic II, cu programa pentru concursul naţional pentru ocuparea posturilor/catedrelor declarate vacante/rezervate în învăţământul preuniversitar;
  2. Compatibilizarea programelor de formare iniţială cu programele specifice pentru examenul de definitivat, respectiv pentru examenul de obţinere a gradului didactic II, în acord cu unităţile de competenţe prevăzute în Standardele ocupaţionale din C.O.R., precum şi cu reperele calitative asociate îndeplinirii cu succes a acestora, în concordanţă cu cerinţele pieţei muncii;
  3. Instituirea răspunderii materiale şi penale pentru persoanele care elaborează subiectele pentru proba scrisă a examenului naţional de definitivare în învăţământ, sub aspectul respectării programelor specifice, precum şi cu privire la secretizarea subiectelor elaborate;
  4. Modificarea Metodologiei de organizare şi desfăşurare a examenului naţional de definitivare în învăţământ (aprobată prin Ordinul M.E.N. nr. 4802/2014, cu modificările şi completările ulterioare), astfel încât nota obţinută la inspecţiile speciale la clasă să se ia în calculul notei de promovare a examenului de definitivare; apreciem că se impune ca media finală să reprezinte o medie ponderată, în care nota la proba scrisă a examenului naţional de definitivat să reprezinte o pondere de 75%, iar nota obţinută la inspecţia specială să reprezinte o pondere de 25%.

     De asemenea, vă adresăm rugămintea de a analiza oportunitatea modificării prevederilor art. 241 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, care, în prezent, stabilesc posibilitatea de a participa la acest examen de maximum trei ori în cinci ani de la angajarea în sistemul de învăţământ preuniversitar, în sensul eliminării limitării numărului de participări.

Cu deosebită considerație,
PREȘEDINTE FSLI,
Simion HANCESCU

Răspunsul MENCS

Urmare a adresei dumneavoastră nr. 84/17.02.2016, înregistrată la Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice cu numărul de mai sus, analizând propunerile dvs., vă comunicăm:

  1. Programele pentru examenul de definitivare în învăţământ au fost corelate cu programele de concurs pentru ocuparea posturilor/catedrelor vacante, inclusiv prin adoptarea unei liste comune a disciplinelor de examen/concurs. Din grupurile de lucru care au elaborat proiectele de programe pentru examenul naţional de definitivare au făcut parte şi cadre didactice universitare. Noile programe au fost avizate de comisiile naţionale pe discipline, aprobate prin OMECS nr. 5558/27.10.2015, au fost publicate în Monitorul Oficial al României nr. 846bis/13.11.2015 şi intră în vigoare începând cu sesiunea 2016.
  2. Având în vedere că instituţiile de învăţământ superior au atribuţii atât în formarea iniţială a personalului didactic din învăţământul preuniversitar cât şi în evoluţia în carieră prin gradele II şi I, cadrele didactice universitare participă la procedura aflată în derulare de elaborare a programelor de examen pentru obţinerea gradelor didactice, conform Notei 347/DGMRS/2015. Se are în vedere corelarea respectivelor programe cu programele de definitivare în învăţământ şi cu programele de concurs pentru ocuparea posturilor/catedrelor vacante dar şi asigurarea concordanţei cu curriculumul din învăţământul preuniversitar. Aceste programe vor intra în vigoare începând cu anul şcolar 2016-2017.
  3. Referitor la instituirea răspunderii materiale şi penale pentru persoanele care elaborează subiectele pentru proba scrisă în cadrul examenului naţional de definitivare în învăţământ, precizăm că toate cadrele didactice convocate de Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare în vederea elaborării subiectelor la evaluările/examenele/concursurile naţionale semnează un angajament de asumare a responsabilităţii privind respectarea termenelor şi asigurarea calităţii activităţii desfăşurate precum şi a “răspunderii administrative, disciplinare, materiale, civile ori penale în cazul încălcării prevederilor normative privind protecţia informaţiilor clasificate”, conform anexei.
  4. Având în vedere că notele acordate la inspecţiile speciale sunt raportate, de regulă, la experienţa minimală a debutantului precum şi la cultura organizaţională a unităţii de învăţământ în care acesta îşi desfăşoară activitatea la clasă, aceste note nu au fost luate în calculul mediei finale la examenul de definitivare în învăţământ nici în perioadele anterioare promulgării Legii nr. 1/2011(conform prevederilor art. 40 din OM 5720/2009 şi ale Capitolului II.3 din OM 3770/1998) şi nu sunt luate în calcul nici în prezent.
  5. Propunerile dvs. referitoare la eliminarea restricţiilor privind numărul maxim de sesiuni şi vechimea maximă admisă pentru susţinerea examenului naţional de definitivare în învăţământ au fost reţinute şi, în eventualitatea efectuării unor modificări/completări ale Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, vor fi operate în cadrul grupului de lucru care se va constitui pentru armonizarea actelor normative subsecvente, inclusiv a Metodologiei de organizare şi desfăşurare a examenului naţional de definitivare în învăţământ, aprobată prin OMEN nr. 4802/2014, pentru o aplicare ulterioară.


Cu stimă,
SECRETAR DE STAT,
Monica Cristina ANISIE