FSLI condamnă decizia comisiei de cercetare din cadrul Colegiului “Spiru Haret” din Ploiești care a găsit-o vinovată pe profesoara înjunghiată

Federaţia Sindicatelor Libere din Învăţământ condamnă ferm decizia membrilor comisiei de cercetare din cadrul Colegiului “Spiru Haret” – Ploiești care consideră că, profesoara care a fost înjunghiată în fața cancelariei pe 29 Continuare »

Contractul Colectiv de Muncă a fost înregistrat la Ministerul Muncii și Justiției Sociale

În ziua de miercuri, 17 aprilie 2019, Contractul Colectiv de Muncă Unic la Nivelul Sectorului de Activitate Învățământ Preuniversitar a fost înregistrat la Ministerul Muncii și Justiției Sociale, sub numărul 435/17 aprilie Continuare »

Metodologia privind mobilitatea personalului didactic s-a modificat!

Ordinul nr. 3886/2019 pentru modificarea şi completarea Metodologiei-cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2019-2020, aprobată prin Ordinul ministrului interimar al educaţiei naţionale nr. 5.460/2018 poate Continuare »

Activitatea remedială, interpretare și birocratizare excesivă!

Federația Sindicatelor Libere din învățământ s-a adresat domnului Ionel Florian Lixandru – ministru secretar de stat în MEN cu rugămintea de a transmite inspectoratelor școlare județene/al municipiului București, instrucțiuni privind modul de Continuare »

Contractul Colectiv de Muncă Unic la Nivelul Sectorului de Activitate din Învățământul Preuniversitar a fost semnat

În ziua de joi, 11 aprilie 2019, s-a semnat Contractul Colectiv de Muncă Unic la Nivelul Sectorului de Activitate din Învățământul Preuniversitar. Urmează înregistrarea acestuia la Ministerul Muncii și Justiției Sociale. Descarcă Continuare »

 

Erori de formă şi fond în Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor din învăţământul preuniversitar

După publicarea în Monitorul Oficial al României a Ordinului ministrului educaţiei naţionale privind aprobarea regulamentului de organizare şi funcţionare a unităţilor din învăţământul preuniversitar (ROFUIP), am primit numeroase sesizări de la grupele sindicale afiliate ASI Suceava privind erori de formă, inclusiv în ceea ce priveşte normele de trimitere la alte articole, dar şi de fond, care se găsesc în cuprinsul acestui regulament.

Mai mult, există numeroase nemulţumiri din partea personalului didactic determinate de obligaţiile care le revin acestora, conform noului ROFUIP.

În aceste condiţii, Colegiul Naţional al Liderilor FSLI, întrunit în şedinţa din 22 ianuarie 2015, a hotărât să solicite Ministerului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice constituirea unei comisii tehnice de lucru, formată din reprezentanţii MECS şi ai federaţiilor sindicale, în cadrul căreia să se discute modificările la acest regulament.

Trebuie avută în vedere importanţa deosebită pe care acest regulament o are la nivelul unităţilor de învăţământ în ceea ce priveşte funcţionarea sistemului astfel încât, din punctul nostru de vedere, se impune o analiză temeinică şi serioasă a prevederilor acestui regulament, împreună cu reprezentanţii salariaţilor, pentru a se înlătura neconcordanţele din ROFUIP şi pentru a evita modificările ulterioare ale acestuia.

Alianţa Sindicatelor din Învăţământ Suceava a solicitat grupelor sindicale afiliate să transmită propuneri de modificare a ROFUIP până în data de 28 ianuarie 2015, astfel încât acestea să poată fi transmise Federaţiei Sindicatelor Libere din Învăţământ. În opinia noastră, modificările care se impun acestui regulament trebuie publicate în Monitorul Oficial al României până la începerea semestrului II al anului şcolar în curs.