Atitudine de dispreţ faţă de lege din partea Ministerului Educației Naționale

Federația Sindicatelor Libere din Învățământ s-a adresat Ministerului Educaţiei Naționale solicitându-i să intervină pentru acordarea drepturilor salariale ce se cuvin angajaților din sistemul de învățământ de stat. Descarca adresa! Continuare »

Presiuni din partea sindicatelor pentru ca oamenii școlii să-și primească la timp indemnizația pentru hrană

Sursa: monitorulsv.ro Federația Sindicatelor Libere din Învățământ (FSLI), structură din care fac parte peste 8.000 de angajați din județ, face presiuni către Ministerul Finanțelor pentru a interveni pentru a asigura acordarea începând Continuare »

Voucherele de vacanţă se vor acorda și în următorii doi ani!

În MO nr. 1058/13.12.2018, a fost publicată Ordonanţa de urgență referitoare la acordarea voucherelor de vacanță. Descarca OUG aici! Continuare »

Vor începe executările silite, pentru recuperarea banilor câștigați în instanță și neincluși de Guvern în rectificarea bugetară

Federaţia Sindicatelor Libere din Învăţământ constată faptul că în Proiectul  de OUG privind rectificarea bugetară, nu au fost incluse sumele pentru plata sentințelor judecătorești, așa cum prevede legea. Această atitudine față de Continuare »

Inechitățile generate de Legea salarizării pot fi înlăturate

Federația Sindicatelor Libere din Învățământ, supune atenției Comisiei de muncă din Camera Deputaților,  prin adresa înregistrată cu nr. 4254 / 5 noiembrie 2018, următoarele inechități generate de aplicarea Legii – cadru nr. Continuare »

 

Dialogul social este mimat

În cursul zilei de 14.01.2016, Direcţia pentru Relaţia cu Parlamentul şi partenerii sociali din cadrul M.E.N.C.S., a transmis Federației Sindicatelor Libere din Învățământ un proiect de adresă pe care Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice doreşte să îl transmită Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, în vederea finalizării proiectului Legii privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice.

Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice propune o serie de criterii de performanţă care să fie avute în vedere la elaborarea Proiectului legii de salarizare mai sus menţionat. Ni se solicită propuneri până în 15 ianuarie 2016. Federaţia Sindicatelor Libere din învăţământ consideră că este absolut necesar ca acest material să poată fi supus unei analize si dezbateri serioase, întrucât un material de o asemenea importantă, pe baza căruia să se elaboreze proiectul legii de salarizare, nu poate fi discutat într-o singură zi.

Federaţia Sindicatelor Libere din învăţământ apreciază că se impune constituirea, la nivelul ministerului, a unei comisii, din care să facă parte reprezentanţii ministerului si ai federaţiilor sindicale reprezentative din învăţământ, care să stabilească criterii obiective, pe baza cărora să se realizeze evaluarea performanţei didactice, ţinând cont şi de realităţile sistemului educaţional. În aceste condiţii, FSLI a solicitat amânarea discutării acestui material pentru o dată ulterioară, astfel încât să se poată realiza consultarea tuturor celor implicaţi în actul educaţional.

Constatăm că în ultima perioadă de timp dialogul social este mimat. Astfel, recent, ni s-au solicitat propuneri la Proiectul metodologiei privind concursul de ocupare a funcţiilor de director şi de director adjunct, dar propunerile pertinente transmise de federaţia noastră şi argumentate în comisia de lucru, au fost neacceptate. Aceeaşi atitudine o constatăm şi în acest caz, când ni se cer propuneri de pe o zi pe alta, la un material extrem de important pentru salariaţii din învăţământ, în baza căruia se va realiza salarizarea personalului din sistem.