Inechități existente în salarizarea personalului cu funcții de conducere

Federația Sindicatelor Libere din Învățământ a sesizat Guvernul României și Partidul Social Democrat despre inechitățile salarizării personalului de conducere. Factorii care au condus la aceste anomalii, dar și soluția propusă reies din Continuare »

MMJS confirmă că drepturile salariale trebuie calculate raportat salariul de bază efectiv în plată

Urmare a demersului Federației Sindicatelor Libere din Învățământ, Ministerul Muncii și Justiției Sociale confirmă faptul că stabilirea cuantumului tuturor majorărilor salariului de bază trebuie realizată prin raportarea la salariul de bază efectiv Continuare »

Uite sporu’! Nu e sporu’!

Luni, 11 martie 2019, Ministerul Educației Naționale a transmis în școli varianta 2.33 a programului EDUSAL, aplicație care realizează salarizarea în sistemul preuniversitar. Constatăm că sporul pentru învățământ special, de 15%, acordat Continuare »

Informare privind dezbaterea între reprezentații directorilor și MEN

Luni, 04.03.2019, Federația Sindicatelor Libere din Învățământ, a organizat dezbaterea cu tema „Îmbunătățirea managementului unităților de învățământ – prioritate pentru partenerii de dialog social”. La această dezbatere, din partea Ministerului Educației Naționale Continuare »

Concluziile ședinței Colegiului Național al Liderilor FSLI

Miercuri, 27.02.2019, a avut loc ședința Colegiului Național al Liderilor FSLI, ședință la care a participat și ministrul educației naționale, doamna Ecaterina Andronescu. În cadrul ședinței au fost abordate toate problemele discutate Continuare »

 

Dialogul social este mimat

În cursul zilei de 14.01.2016, Direcţia pentru Relaţia cu Parlamentul şi partenerii sociali din cadrul M.E.N.C.S., a transmis Federației Sindicatelor Libere din Învățământ un proiect de adresă pe care Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice doreşte să îl transmită Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, în vederea finalizării proiectului Legii privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice.

Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice propune o serie de criterii de performanţă care să fie avute în vedere la elaborarea Proiectului legii de salarizare mai sus menţionat. Ni se solicită propuneri până în 15 ianuarie 2016. Federaţia Sindicatelor Libere din învăţământ consideră că este absolut necesar ca acest material să poată fi supus unei analize si dezbateri serioase, întrucât un material de o asemenea importantă, pe baza căruia să se elaboreze proiectul legii de salarizare, nu poate fi discutat într-o singură zi.

Federaţia Sindicatelor Libere din învăţământ apreciază că se impune constituirea, la nivelul ministerului, a unei comisii, din care să facă parte reprezentanţii ministerului si ai federaţiilor sindicale reprezentative din învăţământ, care să stabilească criterii obiective, pe baza cărora să se realizeze evaluarea performanţei didactice, ţinând cont şi de realităţile sistemului educaţional. În aceste condiţii, FSLI a solicitat amânarea discutării acestui material pentru o dată ulterioară, astfel încât să se poată realiza consultarea tuturor celor implicaţi în actul educaţional.

Constatăm că în ultima perioadă de timp dialogul social este mimat. Astfel, recent, ni s-au solicitat propuneri la Proiectul metodologiei privind concursul de ocupare a funcţiilor de director şi de director adjunct, dar propunerile pertinente transmise de federaţia noastră şi argumentate în comisia de lucru, au fost neacceptate. Aceeaşi atitudine o constatăm şi în acest caz, când ni se cer propuneri de pe o zi pe alta, la un material extrem de important pentru salariaţii din învăţământ, în baza căruia se va realiza salarizarea personalului din sistem.