Ziua Internațională a Educației, Zi nelucrătoare!

Din 1994, data de 5 octombrie marchează în fiecare an Ziua Internațională a Profesorului (Ziua Internațională a Educaţiei). Anul acesta, în condițiile speciale impuse de răspândirea noului tip de coronavirus – SARS-CoV-2, Continuare »

APEL PUBLIC: Luați măsuri urgente de dotare a școlilor cu infrastructura necesară cursurilor online

FSLI: APEL PUBLIC către instituțiile statului: Luați măsuri urgente de dotare a școlilor cu infrastructura necesară cursurilor online; sistemul de învățământ riscă să se blocheze! Federația Sindicatelor Libere din Învățământ atrage atenția Continuare »

Covid-19: Probleme care decurg din aplicarea Ordinului comun MEC/MS

Astăzi, Federația Sindicatelor Libere din Învățământ a înregistrat la Ministerul Educației și Cercetării  Adresa nr. 10108/17.09.2020 prin care atrage atenția asupra problemelor și neclarităților generate de ordinul comun MEC-MS. În același timp, Continuare »

Mesajul Președintelui FSLI cu ocazia deschiderii anului școlar 2020-2021

Dragi elevi, angajați din sistemul de educație și părinți, pregătiți-vă să fiți puternici! Va fi un an școlar dificil, cu multe obstacole și necunoscute, un an școlar fără precedent în țara noastră. Continuare »

A fost lansat Programul național de formare “Profesor în Online”

Federația Sindicatelor Libere din Învățământ (FSLI), în calitate de Furnizor al Programului de formare “Profesor în Online”, împreună cu Digital Nation, în calitate de Furnizor al instrumentelor și metodologiei de formare în Continuare »

Testarea întregului personal din învățământul sucevean are iz electoral!

Intenția Primăriei Suceava de a testa, la început de an școlar, toți angajații din  învățământul preuniversitar din municipiu nu rezolvă problema siguranței din școli. O astfel de intenție naște multe întrebări. Cum Continuare »

Cerere laptop conform Legii 109/2020

În data de 09.07.2020, au intrat în vigoare prevederile Legii nr. 109/2020 pentru completarea Legii educației naționale nr. 1/2011, potrivit cărora Ministerul Educației și Cercetării asigură, la cerere, fiecărui cadru didactic și Continuare »

Apel public către parlamentarii României: Nu lăsați școlile să devină bombe epidemiologice!

Apel public către parlamentarii României: Nu lăsați școlile să devină bombe epidemiologice, expunând profesorii și elevii! Majorările salariale de la data de 1 septembrie nu sunt un moft, sunt o necesitate – Continuare »

Legea prevede, însă MEC n-a emis normele privind procedura de acordare a dispozitivelor electronice necesare activității online

Federaţia Sindicatelor Libere din Învăţământ solicită Ministerului Educației și Cercetării să emită, în regim de urgență, norme metodologice privind procedura de acordare a laptop-urilor și tabletelor, respectiv a dispozitivelor de conectare la internet, Continuare »

A fost semnat ordinul privind acordarea voucherelor de vacanță pentru anul 2020

Astăzi a avut loc ședința Comisiei de Dialog Social de la MEC, în cadrul căreia a fost avizat Proiectul de OMEC privind acordarea voucherelor de vacanță pentru anul 2020. Tot astăzi, Ordinul Continuare »

 

Considerații privind sistemul de salarizare începând cu august 2016 și impactul acestuia asupra CCM

Conform proiectului de OUG vor interveni modificări importante în ce privește sistemul de salarizare pentru personalul didactic și didactic auxiliar. Printre acestea sunt:

 • Se scoate noțiunea de salariu de încadrare, păstrându-se cea de salariu de bază calculat diferit față de cum este în prezent;
 • În salariul de bază, conform anexei 2 la proiectul de OUG, se includ salariul de încadrare și gradațiile corespunzătoare vechimii în muncă (de la 0 la 5, fără a fi menționat ce înseamnă 0 și ce înseamnă 5 sau cum poți obține 5 – NOUTATE). Astfel se schimbă sistemul de stabilire a salariului. Nu vom mai avea nici coeficienți de ierarhizare, respectiv de multiplicare, cum am avut înainte de Legea nr. 63/2011, dar nici salarii de încadrare cum prevede Legea nr. 63/2011;
 • Dacă, prin calcularea salariului începând cu luna august 2016, conform proiectului de OUG rezultă o valoare mai mică decât cea din iulie 2016 se menține salariul avut în iulie;
 • Dacă prin calcularea salariului conform proiectului de OUG rezultă un salariul brut mai mare decât cel avut în luna iulie 2016, din diferența celor două se va plăti 50% începând cu august 2016, iar din decembrie 2017 100%.

Exemplu:     

   • salariu brut iulie 2016 cfr. Legii 63/2011           – 1 250 lei
   • salariu brut august 2016 cf OUG                –  1 400 lei
   • creștere                                                            –     150 lei
   • salariu începând cu august 2016              –  1 325 lei (salariu brut iulie 2016 + 50% din creștere)
   • salariu începând cu decembrie 2017      –  1 400 lei (salariu brut iulie 2016 + 100% din creștere)
 • Pentru personalul didactic de predare pe lângă salariul de bază stabilit conform punctului precedent se acordă următoarele sporuri și indemnizații, cu caracter LIMITATIV:
  • Indemnizație pentru învățământ special de 15% din salariul de bază;
  • Gradație de merit de 25% din salariul de bază;
  • Indemnizație de dirigenție de 10% din suma salariului de bază, a indemnizației pentru învățământ special și a gradației de merit.

La cuantumul salariului calculat conform machetei de mai sus, la SALARIUL DE BAZA (salariu de încadrare conform gradației corespunzătoare vechimii în muncă) + INDEMNIZAȚIE ÎNVĂȚĂMÂNT SPECIAL + GRADAȚIE DE MERIT + INDEMNIZAȚIE DIRIGENȚIE  se adaugă SUMELE COMPENSATORII CU CARACTER TRANZITORIU în același cuantum  cu cel stabilit pentru luna iulie 2016. Astfel, sporul de vechime în muncă, sporul de practică pedagogică, sporul pentru predare simultană, indemnizația pentru zone izolate, sporul de doctorat și sporul pentru condiții de muncă NU SE MAI ACORDĂ, decât ca o compensație cu caracter tranzitoriu.

Prin urmare, dacă OUG se adoptă în această formă toate sporurile menționate mai sus (sporul de vechime în muncă, sporul de practică pedagogică, sporul pentru predare simultană, indemnizația pentru zone izolate, sporul de doctorat și sporul pentru condiții de muncă) dispar din sistemul de salarizare, luând forma unor sume compensatorii cu caracter tranzitoriu. Toate acestea sunt drepturi cuprinse în Contractul Colectiv de Muncă Unic la Nivel Sector de Activitate Învățământ Preuniversitar care nu se va mai putea aplica conform prevederii din Legea dialogului social care prevede: „Clauzele contractelor colective de muncă pot stabili drepturi şi obligaţii numai în limitele şi în condiţiile prevăzute de lege”.

Aceleași principii de salarizare sunt introduse și pentru personalul didactic auxiliar.

 • Se reintroduce posibilitatea acordării de premii anuale, semestriale și trimestriale, în limita a 2% din fondul de salarii, cu încadrarea în bugetul aprobat, doar începând cu 1 ianuarie 2018, spre deosebire de alte categorii bugetare care pot beneficia de astfel de premii începând cu 1 ianuarie 2017.
 • Premiile individuale se stabilesc de către ordonatorii de credite (probabil Primarii care sunt ordonatori principali de credite, directorii fiind doar terțiari) în limita sumelor alocate cu această destinație de către ordonatorul de credite (MENCS) pe baza îndeplinirii condițiilor de reformă și a criteriilor de performanță. Astfel se dorește condiționarea acordării unor venituri salariale de anumite criterii de performanță, care, tot conform proiectului OUG urmează să se stabilească de către MENCS și să se aprobe prin hotărâre de Guvern. Prin urmare, criteriile de performanță urmează să le stabilească Ministerul fără consultarea Federațiilor sindicale, a asociațiilor de părinți sau elevi.

Concluzie – Prin adoptarea OUG:

 • se schimbă principiul de calcul al salariului;
 • sunt tăiate definitiv sporuri prevăzute și de Contractul colectiv de muncă (sporul de vechime în muncă, sporul de practică pedagogică, sporul pentru predare simultană, indemnizația pentru zone izolate, sporul de doctorat și sporul pentru condiții de muncă), acestea fiind transformate în sume compensatorii cu caracter TRANZITORIU. (Se menține valoarea ca sumă din iulie 2016 și nu procent în funcție de salariu – ex. sporul de vechime în iulie 2016 este de 312 lei, tot 312 lei se va primi începând cu august 2016 și până când se va elimina caracterul tranzitoriu și astfel nu se va mai acorda). Prin urmare, intenția este ca această sumă compensatorie, datorită caracterului TRANZITORIU acordat de OUG să nu se mai plătească după un anumit interval de timp de la intrarea ei în vigoare. PIERDEM sporul de vechime la fel ca personalul nedidactic, precum și celelalte sporuri care devin sume compensatorii.
 • pot apărea creșteri salariale începând cu august 2016 nesemnificative, comparativ cu așteptările salariaților și doar pentru a acoperi acele discrepanțe ce există în sistem, ținând seama de faptul că sunt TĂIATE sporuri a căror acordare tranzitorie se va estompa în timp. Creșterile nu sunt pentru toți angajații, iar prin tăierea celorlalte drepturi vor fi, în timp, diminuări semnificative ale veniturilor.
 • se creează cadrul legislativ pentru introducerea criteriilor de performanță și stabilirea unor venituri în funcție de acestea, criterii ce vor fi stabilite de MENCS fără ca măcar să fie consultate  Federațiile sindicale și asociațiile de părinți sau elevi;
 • din nou se creează o discriminare în rândul angajaților sectorului bugetar. Unii vor putea beneficia de premii din ianuarie 2017, pe când angajații din învățământ doar din ianuarie 2018.

Consilier Juridic SLI MM
Mariana Nuszer-Țînța