Legea de protecție a cadrelor didactice nu este un moft, este o urgență a sistemului de educație!

Federaţia Sindicatelor Libere din Învăţământ care reprezintă interesele a peste 165.000 de angajați din sistemul de educație, consideră că legea prin care se oferă protecție cadrelor didactice în îndeplinirea atribuțiilor specifice funcției Continuare »

Ziua Mondială a Profesorilor – Locurile de muncă sigure și sănătoase sunt viitorul educației

Comunicat de presa comun Comitetul European Sindical pentru Educație – ETUCE și Federația Europeana a Angajatorilor din Educație – EFEE De Ziua Mondială a Profesorilor 2019 sărbătorim în special profesorii tineri, viitorul Continuare »

Spartachiada Profesorilor, atmosferă elegantă la bilanțul ediției a VII-a

Într-o atmosferă distinsă și elegantă, vineri, 4 octombrie 2019, a avut loc festivitatea de premiere a persoanelor implicate în organizarea Spartachiadei Profesorilor, ediția a VII-a. Am fost onorați să avem printre noi Continuare »

Corpul de control al MEN nu poate impune măsuri abuzive de ”recuperare” a banilor

În această perioadă, Ministerul Educației Naționale efectuează o acțiune control în unitățile de învățământ preuniversitar din județul Suceava, referitoare la plata drepturilor salariale reprezentând daune și interese moratorii sub forma dobânzii legale. Continuare »

Apel către senatori! Votați Legea privind protecția cadrelor didactice!

Federaţia Sindicatelor Libere din Învăţământ care reprezintă interesele a peste 165.000 de angajați din sistemul de educație, a înaintat astăzi către senatorii României un Apel Public (*.pdf) prin care solicităm votarea în Continuare »

 

Considerații privind sistemul de salarizare începând cu august 2016 și impactul acestuia asupra CCM

Conform proiectului de OUG vor interveni modificări importante în ce privește sistemul de salarizare pentru personalul didactic și didactic auxiliar. Printre acestea sunt:

 • Se scoate noțiunea de salariu de încadrare, păstrându-se cea de salariu de bază calculat diferit față de cum este în prezent;
 • În salariul de bază, conform anexei 2 la proiectul de OUG, se includ salariul de încadrare și gradațiile corespunzătoare vechimii în muncă (de la 0 la 5, fără a fi menționat ce înseamnă 0 și ce înseamnă 5 sau cum poți obține 5 – NOUTATE). Astfel se schimbă sistemul de stabilire a salariului. Nu vom mai avea nici coeficienți de ierarhizare, respectiv de multiplicare, cum am avut înainte de Legea nr. 63/2011, dar nici salarii de încadrare cum prevede Legea nr. 63/2011;
 • Dacă, prin calcularea salariului începând cu luna august 2016, conform proiectului de OUG rezultă o valoare mai mică decât cea din iulie 2016 se menține salariul avut în iulie;
 • Dacă prin calcularea salariului conform proiectului de OUG rezultă un salariul brut mai mare decât cel avut în luna iulie 2016, din diferența celor două se va plăti 50% începând cu august 2016, iar din decembrie 2017 100%.

Exemplu:     

   • salariu brut iulie 2016 cfr. Legii 63/2011           – 1 250 lei
   • salariu brut august 2016 cf OUG                –  1 400 lei
   • creștere                                                            –     150 lei
   • salariu începând cu august 2016              –  1 325 lei (salariu brut iulie 2016 + 50% din creștere)
   • salariu începând cu decembrie 2017      –  1 400 lei (salariu brut iulie 2016 + 100% din creștere)
 • Pentru personalul didactic de predare pe lângă salariul de bază stabilit conform punctului precedent se acordă următoarele sporuri și indemnizații, cu caracter LIMITATIV:
  • Indemnizație pentru învățământ special de 15% din salariul de bază;
  • Gradație de merit de 25% din salariul de bază;
  • Indemnizație de dirigenție de 10% din suma salariului de bază, a indemnizației pentru învățământ special și a gradației de merit.

La cuantumul salariului calculat conform machetei de mai sus, la SALARIUL DE BAZA (salariu de încadrare conform gradației corespunzătoare vechimii în muncă) + INDEMNIZAȚIE ÎNVĂȚĂMÂNT SPECIAL + GRADAȚIE DE MERIT + INDEMNIZAȚIE DIRIGENȚIE  se adaugă SUMELE COMPENSATORII CU CARACTER TRANZITORIU în același cuantum  cu cel stabilit pentru luna iulie 2016. Astfel, sporul de vechime în muncă, sporul de practică pedagogică, sporul pentru predare simultană, indemnizația pentru zone izolate, sporul de doctorat și sporul pentru condiții de muncă NU SE MAI ACORDĂ, decât ca o compensație cu caracter tranzitoriu.

Prin urmare, dacă OUG se adoptă în această formă toate sporurile menționate mai sus (sporul de vechime în muncă, sporul de practică pedagogică, sporul pentru predare simultană, indemnizația pentru zone izolate, sporul de doctorat și sporul pentru condiții de muncă) dispar din sistemul de salarizare, luând forma unor sume compensatorii cu caracter tranzitoriu. Toate acestea sunt drepturi cuprinse în Contractul Colectiv de Muncă Unic la Nivel Sector de Activitate Învățământ Preuniversitar care nu se va mai putea aplica conform prevederii din Legea dialogului social care prevede: „Clauzele contractelor colective de muncă pot stabili drepturi şi obligaţii numai în limitele şi în condiţiile prevăzute de lege”.

Aceleași principii de salarizare sunt introduse și pentru personalul didactic auxiliar.

 • Se reintroduce posibilitatea acordării de premii anuale, semestriale și trimestriale, în limita a 2% din fondul de salarii, cu încadrarea în bugetul aprobat, doar începând cu 1 ianuarie 2018, spre deosebire de alte categorii bugetare care pot beneficia de astfel de premii începând cu 1 ianuarie 2017.
 • Premiile individuale se stabilesc de către ordonatorii de credite (probabil Primarii care sunt ordonatori principali de credite, directorii fiind doar terțiari) în limita sumelor alocate cu această destinație de către ordonatorul de credite (MENCS) pe baza îndeplinirii condițiilor de reformă și a criteriilor de performanță. Astfel se dorește condiționarea acordării unor venituri salariale de anumite criterii de performanță, care, tot conform proiectului OUG urmează să se stabilească de către MENCS și să se aprobe prin hotărâre de Guvern. Prin urmare, criteriile de performanță urmează să le stabilească Ministerul fără consultarea Federațiilor sindicale, a asociațiilor de părinți sau elevi.

Concluzie – Prin adoptarea OUG:

 • se schimbă principiul de calcul al salariului;
 • sunt tăiate definitiv sporuri prevăzute și de Contractul colectiv de muncă (sporul de vechime în muncă, sporul de practică pedagogică, sporul pentru predare simultană, indemnizația pentru zone izolate, sporul de doctorat și sporul pentru condiții de muncă), acestea fiind transformate în sume compensatorii cu caracter TRANZITORIU. (Se menține valoarea ca sumă din iulie 2016 și nu procent în funcție de salariu – ex. sporul de vechime în iulie 2016 este de 312 lei, tot 312 lei se va primi începând cu august 2016 și până când se va elimina caracterul tranzitoriu și astfel nu se va mai acorda). Prin urmare, intenția este ca această sumă compensatorie, datorită caracterului TRANZITORIU acordat de OUG să nu se mai plătească după un anumit interval de timp de la intrarea ei în vigoare. PIERDEM sporul de vechime la fel ca personalul nedidactic, precum și celelalte sporuri care devin sume compensatorii.
 • pot apărea creșteri salariale începând cu august 2016 nesemnificative, comparativ cu așteptările salariaților și doar pentru a acoperi acele discrepanțe ce există în sistem, ținând seama de faptul că sunt TĂIATE sporuri a căror acordare tranzitorie se va estompa în timp. Creșterile nu sunt pentru toți angajații, iar prin tăierea celorlalte drepturi vor fi, în timp, diminuări semnificative ale veniturilor.
 • se creează cadrul legislativ pentru introducerea criteriilor de performanță și stabilirea unor venituri în funcție de acestea, criterii ce vor fi stabilite de MENCS fără ca măcar să fie consultate  Federațiile sindicale și asociațiile de părinți sau elevi;
 • din nou se creează o discriminare în rândul angajaților sectorului bugetar. Unii vor putea beneficia de premii din ianuarie 2017, pe când angajații din învățământ doar din ianuarie 2018.

Consilier Juridic SLI MM
Mariana Nuszer-Țînța